Akdeniz Bölgesi koşullarında Denizli ve Kabaklı Bamya (Abelmoschus esculantus L. Moench) çeşitlerinde farklı yetiştirme tekniklerinin çiçek tozu miktarı, tohum verimi ve 1000 dane ağırlığına etkisi

Bu çalışma, Denizli ve Kabaklı bamya çeşitlerinin farklı yetiştirme koşulları altında meyve başına tohum miktarı ile 1000 dane ağırlığını saptamak amacıyla yürütülmüştür. 1000 dane ağırlığının çeşitlere bağlı olarak değişim gösterdiği, meyve başına tohum verimi bakımından ise Kabaklı bamya çeşidinin yetiştirilme şekline göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Çiçek tozu verimi bakımından Denizli bamya çeşidinde 26191.68 adet/çiçek çiçek tozu saptanırken Kabaklı çeşidinde 21977.43 adet/çiçek çiçek tozu saptanmıştır. Beyaz tül ile gölgelendirilmiş ve açıkta yetiştirme şeklinin tohum verimi üzerine etkili olduğu, Denizli bamya çeşidinde açıkta yetiştiricilikte 93.84 gölgelendirilmede ise 90.03 adet/meyve ve Kabaklı bamya çeşidinde açıkta 73.59 gölge altında ise 90.21 adet/ meyve tohum verimi elde edilmiştir. Denizli bamya çeşidinde gölgelendirmede ve açıkta yetiştiricilikte 73.29 ve 67.16 g/1000 dane ağırlığı elde edilirken, Kabaklı bamya çeşidinde bu değerler sırasıyla 58.39 ve 56.36 g/1000 dane ağırlığı olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Kabaklı çeşidinde gölgelendirmenin daha fazla tohum elde edilmesine etki ettiği için tohum elde edilmesi amacıyla yetiştiricilik yapıldığında Akdeniz Bölgesinde gölgelendirme yapılmasının faydalı olacağı sonucuna varılmıştır.

Effect of different growing techniques on pollen yields the seed yield and 1000 kernel veight of Denizli and Kabaklı okra (Abelmoschus esculantus L. Moench) varieties in mediterranean region conditions

This study was carried out to seed yield and 1000 kernel weight (TKW) of Denizli and Kabaklı okra varieties, in different growing conditions. TKW has changed depending on variety. On the other hand Kabaklı variety fruit has changed depending on growing techniques. Pollen yields of Denizli and Kabaklı varieties have been determined 2619.68 and 21977.43 number/flower, respectively. Shading with white tulle and field growing has effect on seed yield. Seed yield of Denizli and Kabaklı varieties were 93.84 and 73.59 number/fruit in shading, and 90.03 and 90.21 number/fruit field growing respectively. TKW of Denizli varieties were 73.29 g in shading and 67.16 g in field growing. However TKW of Kabaklı varieties were 58.39 g in shading and 56.36 g in field growing. In Kabaklı variety, shading has positive effect on seed yield. It is concluded that Kabaklı variety should be grown shading condition for seed production in Mediterranean Region.

___

Bayraktar, K., 1970. Sebze Yetiştirme. Cilt II. Ege Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 169. İzmir.

Çağlar, G., Araş, V., Doğar, N., 2000. Bamya Çeşitlerinde Hasat Aralıklarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri, 3. Sebze Tarımı Sempozyumu. İsparta

Demir, İ, 1994. Development of Seed Quality During Seed Development in Okra Acta Horticultura Seed Research in Horticulture V.

Eti, S., 1990. Çiçek. Tozu Miktarını Belirlemede Kullanılan Pratik Bir Yöntem. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(4):49-58.

Ekinci, S., 1972. Özel Sebzecilik, Ahmet Sait Matbaası. İstanbul. 128-129.

Free, J.B., 1992. Insect Pollination of Crops. Academic Press. Harcourt Brace. Jovanovich Publishers.

İnan, Y., 1988. Kabaklı Bamyası Islahı. Sonuç Raporu. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü. Yalova.

İnan, Y., 1995. Denizli Bamyası Islahı. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler Yayın No:76. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü. Yalova.

Morse, R.A., Hooper, T., 1985. The Illustrated Encyclopedia of Beekeeping. Blandford Press. Frome. Somerset, UK. 432.

Siemonsma, J.S., 1982. La Culture du Gumbo (Abelmoschus spp) Legume Fruit Tropical avec Reference Speciale a la Cate d'lvoire These de (Üniversite de Wageningen). Sinngh, G.,

Sinngh, H., 1988. Effect of Simulated Rains on Seed Quality of Okra Cultivars. Seed Research. 16:(2) 226-228.

Yakan, N., Şimşek, S., 1982. Bamya. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayınları, No:42, Erdemli-İçel.

___