MİLLİYETÇİ SÖYLEMDE “YERLİ VE MİLLİ”LİK: KUTLU SESLENİŞ DERGİSİ ÖRNEĞİ

Bu çalışma, son dönem Türk siyasal dünyasının popüler kavramlarından yerli ve milliliğe, milliyetçi cephe etrafında yüklenen anlam ve işlevlere odaklanır. Kavrama dönük entelektüel ve akademik ilgiler, daha çok muhafazakâr siyasetin dönüşümünde oynadığı rol ile sınırlı bir görünüm sergiliyordu. Milliyetçi cephede kavrama yüklenen anlamlar ise, önemli ölçüde tali düzeyde kalıyordu. Bu açıdan çalışmamız, yerli ve milliliğin Türk modernliğinin ilk evrelerinden bugüne milliyetçilik cereyanındaki özgül biçim ve renklerini ortaya koyma amacındadır. Çalışmada yerli ve milliliğin linguistik boyutları ve erken Cumhuriyet’ten 1980’lere değin tarihsel ve toplumsal serencamı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Daha sonraki aşamada milliyetçi siyasa ve entelektüel mecralarda kavrama yüklenen sembolik anlamlar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Son olarak ise, Türk milliyetçiliğinin aktüel düzeyde etkili kültür enstrümanlarından biri olan “Kutlu Sesleniş” adlı dergide, “yerli ve milli” söylemin tezahürlerine yöneldik. 1997 yılından itibaren yayınlanan dergide yerli ve millilik, “Batıcı ve kozmopolitan eksen karşıtlığı”, “iktisadi bağımsızlık”, “Türk milli kimliği”, “beka” gibi bir dizi vurgular üzerinden varlığını ortaya koyuyordu.

“LOCAL AND NATIONAL” IN NATIONALIST DISCOURSE: THE CASE OF KUTLU SESLENIS MAGAZINE

This study focuses on the popular concepts of the recent Turkish political world, namely domestic and national, and the meanings and functions attributed around the nationalist front. Intellectual and academic interests in the concept were mostly limited to the role it played in the transformation of conservative politics. On the nationalist front, the meanings attributed to the concept remained at the secondary level to a large extent. In this respect, our study aims to reveal the specific forms and colors of domestic and national in the nationalist movement from the early stages of Turkish modernity to the present. In the study, the linguistic dimensions of domestic and national and its historical and social context from the early Republic to the 1980s were tried to be revealed. At the next stage, the symbolic meanings attributed to the concept in nationalist politics and intellectual media were tried to be revealed. Finally, we focused on the manifestations of the "domestic and national" discourse in the magazine "Kutlu Seslenis", which is one of the most effective cultural instruments of Turkish nationalism. In the magazine published since 1997, it revealed its existence through a series of emphases such as domestic and national, "anti-Western and cosmopolitan axis opposition", "economic independence", "Turkish national identity" and "continuity".

Kaynakça

Alnıaçık, Ş. (2018). “Ne Mutlu Ülkücüyüm Diyene!”, Kutlu Sesleniş Dergisi, 136, 23-25.

Altıntaş, H. (2018). Dış Ticaret Politikasında Yerli ve Milli Duruş. Kutlu Sesleniş Dergisi, 138, 39-41.

Aslan, A. (2017). Yerli ve Milli Siyaset. İ. Çağlar ve A. Aslan (Der), Kuruluşundan Bugüne AK Parti. İstanbul: Seta Kitapları, 77-104.

Atsız, H. N. (2012). Atsız Basılmamış Makaleleri, İstanbul: Togan Yayıncılık.

BBC, (20.9.2015). Erdoğan: “1 Kasım’da Meclis’e 550 Yerli ve Milli Milletvekili Gönderin”, Erişim Tarihi: 21.12.2021. https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/09/150920_istanbul_miting

Bilici, M. (1999). Aidiyetin Dönüşümü ve Ayakları Yerden Kesilen Yerlilik, Cogito, 21, 99-102.

Bora, T. (2010). Taşralaşan ve Taşrasını Kaybeden Türkiye. Tanıl Bora (Der), Taşraya Bakmak, (4. Baskı) içinde, İstanbul: İletişim Yayınları, 37-66.

Bora, T. (2018). Zamanın Kelimeleri, İstanbul: İletişim Yayınları.

Bora T. ve Can K. (2009). Devlet, Ocak, Dergâh: 12 Eylül’den 1990’lara Ülkücü Hareket. (9. Baskı) içinde, İstanbul: İletişim Yayınları. Bozyel, A. (2018). Andımız, Tüm Türk Tarihine ve Türklük Ruhuna Sahip Çıkmanın İlanı ve Tasdikidir. Kutlu Sesleniş Dergisi, 138, 15-21.

Çakır, O. (2008). Hatıralar Yahut Bir Vatan Kurtarma Hikayesi: Nevzat Köseoğlu ile Söyleşiler. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Demirel, A. (2014). Tek Partinin İktidarı: Türkiye’de Seçimler ve Siyaset (1923-1946), İstanbul: İletişim Yayınları.

Erbaş, Y. (2020). Türk Siyasi Düşüncesinde Yerlilik Meselesi 1990’lı Yıllardaki Bir Tartışmanın Sonuçlarına İlişkin Düşünceler. Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi, 2(2), 1-26.

Gökalp, Z. (2010). Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Ankara: Akçağ Yayınları.

Güler, A. (2018). ’Millet Aklı’ Ya da ‘Cumhur İttfakı’nın Sosyolojik ve Tarihi Arka Planı. Kutlu Sesleniş Dergisi, 135, 23-27.

Hanioğlu, M. Ş. (2009). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Zihniyet, Siyaset ve Tarih. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Hürriyet, (04.10.2015). Kılıçdaroğlu: “Tek yerli ve milli parti CHP’dir”, Erişim Tarihi: 21.12.2021. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kilicdaroglu-tek-yerli-ve-milli-parti-chp-dir-30230273.

Karakaş, M. (2006). Türkçülük ve Türk Milliyetçiliği. Doğu-Batı, 38, 57-76.

Keser, İ. (1993). Türkiye’de Siyaset ve Devletçilik. İstanbul: Gündoğan Yayınları.

Korkmaz, T. (2016). Tipolojik ve Kuramsal Bağlamda Milliyetçilik ve Anadoluculuk. Ankara: A Kitap.

Laçiner, Ö. (2010). Merkez(ler) ve Taşra(lar) Dönüşürken. Tanıl Bora (Der). Taşraya Bakmak, (4. Baskı) içinde, İstanbul: İletişim Yayınları, 13-36.

Mollaer, F. (2018). Yerliciliğin Retoriği. Ankara: Phoenix Yayınları.

Öğün, S. S. (1999). Yerlici Kültüralizm: Kıyaslamalı Bir Değerlendirme. Cogito, 21, 103-143.

Önder, M. (2018). Tatlı Sudaki Sol. Kutlu Sesleniş Dergisi, 133, 40-41.

Öznur, H. (1999). Ülkücü Hareket. Beşinci Cilt. Ankara: Alternatif Yayınları.

Punch, K.F. (2016). Sosyal Araştırmalara Giriş, Çev: Dursun Bayrak vd., (4. Baskı), Ankara: Siyasal Kitabevi.

Sığrı, Ü. (2018). Nitel Araştırma Yöntemleri, İstanbul: Beta Yayınları.

Sputnik Türkiye, (19.10.2018). Eğitim Bir-Sen'den Andımız tepkisi: “Eğer bir andsa, dini karşılığının olması lazım, kültürümüze ve inanç sistemimize uymuyor” Erişim Tarihi: 16.02.2022. https://tr.sputniknews.com/20181019/eitim-bir-sen-and-kultur-inanc-dini-1035764610.html

Subaşı, N. (2010). Sadakat ve İstismar: Türk Siyasetinde Yerlilik Sorunu. Hece Dergisi, 162-163-164, 26-28.

Şafak, A. (2018a). Seçime Giderken Cumhur İttifakı ve CHP’nin Sosyalist Enternasyonal Açmazı. Kutlu Sesleniş Dergisi, 134, 16-17.

Şafak, A. (2018b). Türk Milliyetçilerinin Tarihsel Siyaset Üstünlüğü. Kutlu Sesleniş Dergisi, 135, 18-19.

Türkeş, A. (1974). Yeni Ufuklara Doğru. İstanbul: Kutluğ Yayınları.

Yalçın, S. (2018). ABD’nin Türkiye Politikaları Hakkında. Kutlu Sesleniş Dergisi, 137, 7-11.

Yaşlı, F. (2020). Gençlerle Başbaşa: Faşizm. İstanbul: Yordam Kitap.

Yeniçeri, Ö. (2017). Emperyalizme Karşı Yerli ve Milli Duruş. Ankara: Kripto Kitaplar.

Yıldırım, A. ve Şimşeh, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık.

Yuval-Davis, N. (2008). Aidiyetler: Yerlilik ile Diaspora Arasında. Umut Özkırımlı (Ed), 21. Yüzyılda Milliyetçilik, İstanbul: İstanbul Bilgi Ünv. Yayınları, 139-158.

Yücel, T. F. (2015). Cumhuriyet Türkiyesi’nin Sanayileşme Öyküsü, Ankara: TTGV Yayınları.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { akademik-hassasiyetler1058865, journal = {Akademik Hassasiyetler}, issn = {2148-5933}, address = {}, publisher = {Hüzeyfe Süleyman ARSLAN}, year = {2022}, volume = {9}, pages = {27 - 47}, doi = {}, title = {MİLLİYETÇİ SÖYLEMDE “YERLİ VE MİLLİ”LİK: KUTLU SESLENİŞ DERGİSİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Özet, İrfan} }
APA Özet, İ. (2022). MİLLİYETÇİ SÖYLEMDE “YERLİ VE MİLLİ”LİK: KUTLU SESLENİŞ DERGİSİ ÖRNEĞİ . Akademik Hassasiyetler , 9 (18) , 27-47 .
MLA Özet, İ. "MİLLİYETÇİ SÖYLEMDE “YERLİ VE MİLLİ”LİK: KUTLU SESLENİŞ DERGİSİ ÖRNEĞİ" . Akademik Hassasiyetler 9 (2022 ): 27-47 <
Chicago Özet, İ. "MİLLİYETÇİ SÖYLEMDE “YERLİ VE MİLLİ”LİK: KUTLU SESLENİŞ DERGİSİ ÖRNEĞİ". Akademik Hassasiyetler 9 (2022 ): 27-47
RIS TY - JOUR T1 - MİLLİYETÇİ SÖYLEMDE “YERLİ VE MİLLİ”LİK: KUTLU SESLENİŞ DERGİSİ ÖRNEĞİ AU - İrfan Özet Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Akademik Hassasiyetler JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 47 VL - 9 IS - 18 SN - 2148-5933- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Akademik Hassasiyetler MİLLİYETÇİ SÖYLEMDE “YERLİ VE MİLLİ”LİK: KUTLU SESLENİŞ DERGİSİ ÖRNEĞİ %A İrfan Özet %T MİLLİYETÇİ SÖYLEMDE “YERLİ VE MİLLİ”LİK: KUTLU SESLENİŞ DERGİSİ ÖRNEĞİ %D 2022 %J Akademik Hassasiyetler %P 2148-5933- %V 9 %N 18 %R %U
ISNAD Özet, İrfan . "MİLLİYETÇİ SÖYLEMDE “YERLİ VE MİLLİ”LİK: KUTLU SESLENİŞ DERGİSİ ÖRNEĞİ". Akademik Hassasiyetler 9 / 18 (Nisan 2022): 27-47 .
AMA Özet İ. MİLLİYETÇİ SÖYLEMDE “YERLİ VE MİLLİ”LİK: KUTLU SESLENİŞ DERGİSİ ÖRNEĞİ. Akademik Hassasiyetler. 2022; 9(18): 27-47.
Vancouver Özet İ. MİLLİYETÇİ SÖYLEMDE “YERLİ VE MİLLİ”LİK: KUTLU SESLENİŞ DERGİSİ ÖRNEĞİ. Akademik Hassasiyetler. 2022; 9(18): 27-47.
IEEE İ. Özet , "MİLLİYETÇİ SÖYLEMDE “YERLİ VE MİLLİ”LİK: KUTLU SESLENİŞ DERGİSİ ÖRNEĞİ", Akademik Hassasiyetler, c. 9, sayı. 18, ss. 27-47, Nis. 2022