COVID-19’UN KÜRESEL İSLAMİ VE GELENEKSEL ENDEKSLER ÜZERİNDEKİ OYNAKLIK ETKİLERİ

COVID-19’un pandemi olarak ilan edildiği 2020 yılının Mart ayında bütün dünya finansal piyasalarında büyük kayıplar yaşanmıştır. Bu çalışmanın amacı İslami ve geleneksel piyasaların performanslarını ve oynaklıklarını değerlendirmektir. Bu amaçla dokuz farklı ülke/bölgeden dokuz İslami ve dokuz geleneksel endeks seçilmiştir. Çalışmanın kapsamı 1 Ocak 2018’den 1 Aralık 2021 tarihine uzanmaktadır. Bu süre Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) COVID-19’u uluslararası öneme sahip bir sağlık krizi olarak açıkladığı 30 Ocak 2020 tarihine göre COVID-19 öncesi ve sonrası olarak ikiye bölünmüştür. İki endeks grubunun getiri ve risk anlamında genel değerlendirmesi tanımlayıcı istatistiklerden ortalama ve standart sapma değerlerine göre yapılmıştır. Oynaklık analizi için ise Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) modeli kullanılmıştır. İslami endekslerin ortalama getiri oranları gerek 30 Ocak 2020 öncesi ve gerek ise sonrasında geleneksel endekslerin getiri oranlarının üzerindedir. Getiri oynaklığı her iki endeks türü için de COVID-19’un DSÖ tarafından “Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu” olarak ilan edilmesinden sonra artmıştır. 30 Ocak 2020 öncesi dönem için İslami endeks oynaklığı geleneksel endekslere göre daha düşüktür. 30 Ocak 2020 sonrasında bu fark ortadan kalkmış ve oynaklık kalıcılığı her iki endeks türü için de daha yüksek bir düzeyde eşitlenmiş görünmektedir.

VOLATILITY EFFECTS OF COVID-19 ON GLOBAL ISLAMIC AND TRADITIONAL INDEXES

Following the announcement of COVID-19 as a pandemic in March 2020, great losses were experienced in financial markets all over the World. The aim of this study is to evaluate the performances and volatility of Islamic and traditional markets. For this purpose, nine Islamic and nine traditional indices were selected from nine different countries/regions. The scope of the study extends from January 1, 2018 to December 1, 2021. This period is divided into two parts as post and pre-COVID-19, based on January 30, 2020 on which the World Health Organization (WHO) declared COVID-19 as a health crisis of international importance. The general evaluation of the two index groups in terms of return and risk was made according to the mean and standard deviation values from descriptive statistics. The Generalized Autoregressive Conditional Variance (GARCH) model was used for the volatility analysis. The average rate of returns of Islamic indices were above the returns of traditional indices both before and after January 30, 2020 periods. The volatility of returns in both types of indexes increased after the announcement of COVID-19 as a “Public Health Emergency of International Concern” by WHO on January 30th, 2020. Islamic index volatility before January 30th, 2020 was lower than the traditional indexes. This difference disappeared after January 30th, 2020 and the volatility persistence seems to be equalized at a higher level for both types of indexes.

Kaynakça

Al-Awadhi, A. M., Alsaifi, K., Al-Awadhi, A., Alhammadi, S. (2020). Death and contagious infectious diseases: Impact of the COVID-19 virus on stock market returns. Journal of behavioral and experimental finance, 27, 100326. ss.1-8.

Albulescu, C. T. (2021). COVID-19 and the United States financial markets’ volatility. Finance Research Letters, 38, 101699. ss.1-5.

Ashraf, B. N. (2022). The performance of Islamic versus conventional stocks during the COVID-19 shock: evidence from firm-level data. Research in International Business and Finance, 101622. ss.1-10.

Al-Yahyaee, K. H., Mensi, W., Rehman, M. U., Vo, X. V., Kang, S. H. (2020). Do Islamic stocks outperform conventional stock sectors during normal and crisis periods? Extreme co-movements and portfolio management analysis. Pacific-Basin Finance Journal, 62, 101385. ss.1-21.

Ashraf, B. N. (2020). Stock markets’ reaction to COVID-19: Cases or fatalities?. Research in International Business and Finance, 54, 101249. ss.1-7.

Baek, S., Mohanty, S. K., Glambosky, M. (2020). COVID-19 and stock market volatility: An industry level analysis. Finance research letters, 37, 101748. ss.1-10.

Baig, A. S., Butt, H. A., Haroon, O., Rizvi, S. A. R. (2021). Deaths, panic, lockdowns and US equity markets: The case of COVID-19 pandemic. Finance research letters, 38, 101701. ss.1-9.

Baker, S. R., Bloom, N., Davis, S. J., Kost, K. J., Sammon, M. C., Viratyosin, T. (2020). The unprecedented stock market impact of COVID-19 (No. w26945). National Bureau of Economic Research. ss.1-24.

Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Eeconometrics, 31(3), ss.307-327.

Chiadmi, M. M. S. (2020). Islamic Stock Market: Modeling Volatility and Comparative Study, International Journal of Economics and Financial Issues, 1(1-2), ss.11-21.

Corporate Finance Institute. (2021). What is Islamic Finance? Erişim Tarihi: 11.01.2022. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/islamic-finance/. Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica: Journal of the econometric society, ss.987-1007.

Engle, R. F. ve Bollerslev, T. (1986). Modelling the persistence of conditional variances. Econometric reviews, 5(1), ss.1-50.

Engelhardt, N., Krause, M., Neukirchen, D., Posch, P. N. (2021). Trust and stock market volatility during the COVID-19 crisis. Finance Research Letters, 38, 101873. ss.1-6.

Farooq, O. ve Alahkam, A. (2016). Performance of shariah-compliant firms and non-shariah-compliant firms in the MENA region: Which is better? Journal of Islamic Accounting and Business Research. 7(4). ss.268-281.

Kayed, R. N. ve Hassan, M. K. (2011). The global financial crisis and Islamic finance. Thunderbird International Business Review, 53(5), ss.551-564.

Khan, K., Zhao, H., Zhang, H., Yang, H., Shah, M. H., Jahanger, A. (2020). The impact of COVID-19 pandemic on stock markets: An empirical analysis of world major stock indices. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 7(7), ss.463-474.

Li, W., Chien, F., Kamran, H. W., Aldeehani, T. M., Sadiq, M., Nguyen, V. C., Taghizadeh-Hesary, F. (2021). The nexus between COVID-19 fear and stock market volatility. Economic research-Ekonomska istraživanja, ss.1-22. Mirza, N., Rizvi, S. K. A., Saba, I., Naqvi, B., Yarovaya, L. (2022). The resilience of Islamic equity funds during COVID-19: Evidence from risk adjusted performance, investment styles and volatility timing. International Review of Economics & Finance, 77, ss.276-295.

Mubarok, F. ve Al Arif, M. N. R. (2021). Pandemic Attack and Islamic Stocks Index: A Cross Country Analysis. Jurnal Ekonomi Malaysia, 55(1), ss.27-37.

Paltrinieri, A., Floreani, J., Kappen, J. A., Mitchell, M. C., Chawla, K. (2019). Islamic, socially responsible, and conventional market comovements: Evidence from stock indices. Thunderbird International Business Review, 61(5), ss.719-733.

Raza, N., Ibrahimy, A. I., Ali, A., Ali, S. (2016). Gold and Islamic stocks: A hedge and safe haven comparison in time frequency domain for BRICS markets. The Journal of Developing Areas, 50(6), ss.305-318.

Reuters. (2021). Global Islamic Finance Forecast to Grow as Main Market Recover- S&P, Erişim Tarihi: 10.01.2022. https://www.reuters.com/business/finance/global-islamic-finance-forecast-grow-main-markets-recover-sp-2021-05-03/

Saleem, A., Bárczi, J., Sági, J. (2021). COVID-19 and Islamic Stock Index: Evidence of Market Behavior and Volatility Persistence. Journal of Risk and Financial Management, 14(8), 389. ss.1-22.

Shanmugam, B. ve Zahari, Z. R. (2009). A primer on Islamic finance. The Research Foundation of CFA Institute.

Statista. (2020). Change in value during coronavirus outbreak of selected stock market indices worldwide from January 1 to March 18, 2020. Erişim Tarihi: 10.01.2022. https://www.statista.com/statistics/1105021/coronavirus-outbreak-stock-market-change/

Tuna, G. (2021). Predicting financial market returns in the presence of health crisis: evidence from conventional and Islamic stock markets. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, ss.1-21.

Uddin, M., Chowdhury, A., Anderson, K., Chaudhuri, K. (2021). The effect of COVID–19 pandemic on global stock market volatility: Can economic strength help to manage the uncertainty? Journal of Business Research, 128, ss.31-44.

Yıldırım, H., Boyacı Yıldırım. M., Limoncuoğlu, A. (2021). Escape from COVID‐19 pandemic to safe haven. Journal of Public Affairs, 21(4), e2728.

World Health Organization. (2020). Archived: WHO Timeline- COVID-19. Erişim Tarihi: 10.01.2022. www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19

Zivot, E. (2009). Practical issues in the analysis of univariate GARCH models. In Handbook of financial time series (ss.113-155). Springer, Berlin, Heidelberg.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { akademik-hassasiyetler1077361, journal = {Akademik Hassasiyetler}, issn = {2148-5933}, address = {}, publisher = {Hüzeyfe Süleyman ARSLAN}, year = {2022}, volume = {9}, pages = {1 - 26}, doi = {}, title = {COVID-19’UN KÜRESEL İSLAMİ VE GELENEKSEL ENDEKSLER ÜZERİNDEKİ OYNAKLIK ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Açıkalın, Süleyman and Sakınç, İlker} }
APA Açıkalın, S. & Sakınç, İ. (2022). COVID-19’UN KÜRESEL İSLAMİ VE GELENEKSEL ENDEKSLER ÜZERİNDEKİ OYNAKLIK ETKİLERİ . Akademik Hassasiyetler , 9 (18) , 1-26 .
MLA Açıkalın, S. , Sakınç, İ. "COVID-19’UN KÜRESEL İSLAMİ VE GELENEKSEL ENDEKSLER ÜZERİNDEKİ OYNAKLIK ETKİLERİ" . Akademik Hassasiyetler 9 (2022 ): 1-26 <
Chicago Açıkalın, S. , Sakınç, İ. "COVID-19’UN KÜRESEL İSLAMİ VE GELENEKSEL ENDEKSLER ÜZERİNDEKİ OYNAKLIK ETKİLERİ". Akademik Hassasiyetler 9 (2022 ): 1-26
RIS TY - JOUR T1 - COVID-19’UN KÜRESEL İSLAMİ VE GELENEKSEL ENDEKSLER ÜZERİNDEKİ OYNAKLIK ETKİLERİ AU - Süleyman Açıkalın , İlker Sakınç Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Akademik Hassasiyetler JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 26 VL - 9 IS - 18 SN - 2148-5933- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Akademik Hassasiyetler COVID-19’UN KÜRESEL İSLAMİ VE GELENEKSEL ENDEKSLER ÜZERİNDEKİ OYNAKLIK ETKİLERİ %A Süleyman Açıkalın , İlker Sakınç %T COVID-19’UN KÜRESEL İSLAMİ VE GELENEKSEL ENDEKSLER ÜZERİNDEKİ OYNAKLIK ETKİLERİ %D 2022 %J Akademik Hassasiyetler %P 2148-5933- %V 9 %N 18 %R %U
ISNAD Açıkalın, Süleyman , Sakınç, İlker . "COVID-19’UN KÜRESEL İSLAMİ VE GELENEKSEL ENDEKSLER ÜZERİNDEKİ OYNAKLIK ETKİLERİ". Akademik Hassasiyetler 9 / 18 (Nisan 2022): 1-26 .
AMA Açıkalın S. , Sakınç İ. COVID-19’UN KÜRESEL İSLAMİ VE GELENEKSEL ENDEKSLER ÜZERİNDEKİ OYNAKLIK ETKİLERİ. Akademik Hassasiyetler. 2022; 9(18): 1-26.
Vancouver Açıkalın S. , Sakınç İ. COVID-19’UN KÜRESEL İSLAMİ VE GELENEKSEL ENDEKSLER ÜZERİNDEKİ OYNAKLIK ETKİLERİ. Akademik Hassasiyetler. 2022; 9(18): 1-26.
IEEE S. Açıkalın ve İ. Sakınç , "COVID-19’UN KÜRESEL İSLAMİ VE GELENEKSEL ENDEKSLER ÜZERİNDEKİ OYNAKLIK ETKİLERİ", Akademik Hassasiyetler, c. 9, sayı. 18, ss. 1-26, Nis. 2022