TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE İNOVASYON İLİŞKİSİNE YENİ BİR BAKIŞ: İNOVATİF OKURYAZARLIK

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) kuruluşlarda üretkenliği, karlılığı ve müşteri memnuniyetini artırmanın temeli olarak kabul edilmektedir. Rekabet avantajını elde etmek için kalite performansı zorunlu olsa da, inovasyon daha fazla büyüme için katalizördür. Dolayısıyla kuruluşlar bunlardan herhangi birinden vazgeçemezler ve bu ikisinin nasıl birlikte ele alınabileceğini araştırmak önemlidir. Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının hem insan hem de teknoloji boyutunda inovasyonu destekleyen bir ortam ve kültür oluşturmaya yardımcı olduğu literatürde çeşitli argümanlarca desteklenmektedir. Buna rağmen toplam kalite ve inovasyon akademide ve sektörlerde farklı alanlar veya disiplinler olarak görülmektedir. Dolayısıyla sürekli iyileştirmeden yola çıkan toplam kalitede inovatif çalışmaların işletmelerde başarıya gitmesinde “önce insan” ilkesinde yer alan çalışanlara ihtiyaç vardır. İnovatif okuryazarlık ise bireyin inovasyona yatkınlığını, çevrede ve toplumda meydana gelen olayları anlamlandırma, teknolojik gelişmelerin düzeylerinin farkında olma ve yenilikle ilgili tüm konuları anlama becerisidir. Organizasyonların toplam kalite yönetimi ilkelerinin uygulamalarını inovatif bireyle yeniden tanımlamaları ve bu ilkeleri sürekli iyileştirme içinde geliştirmeleri son derece önemlidir. Bu araştırmanın amacı toplam kalite yönetimi ve inovasyon arasındaki ilişkide “inovatif okuryazarlık” üzerine literatürü gözden geçirmek ve bu ilişki üzerine bir kavramsal çerçeve geliştirmektir. Literatür çalışmasında toplam kalite yönetiminde inovatif okuryazar kavramına rastlanılmadığı görülmektedir. Bu makale, ampirik bir yaklaşımla karşılıklı ilişkileri ve birbirlerinin üzerindeki etkisini araştırmaya çalışmaktadır. Araştırma kapsamında inovasyon uygulamaları ve inovatif okuryazarlık üzerine toplam kalite yönetiminde kavramsal çerçeve geliştirilmiş ve bir model önerilmiştir.edilen veriler literatür çerçevesinde tartışılmıştır.

A New Look at the Relationship between Total Quality Management and Innovation: Innovative Literacy

Total Quality Management (TQM) is accepted as the basis for increasing organisational productivity, profitability, and customer satisfaction. While quality performance is essential to gain a competitive advantage, innovation is the catalyst for further growth. So organizations cannot afford either of these, and it is important to explore how the two can go hand in hand. It is supported by various arguments in the literature that TQM practices help to create an environment and culture that supports innovation in both human and technological dimensions. Despite this, total quality and innovation are seen as different fields or disciplines in academia and sectors. Therefore, there is a need for employees who take part in the principle of "people first" to achieve success in enterprises with total quality, which is based on continuous improvement. Innovative literacy, on the other hand, is the ability of the individual to make sense of the inclination of the individual to innovation, the events occurring in the environment and society, to be aware of the levels of technological developments, and to understand all issues related to innovation. It is extremely important for organizations to redefine the practices of total quality management principles with innovative individuals and to develop these principles in continuous improvement. This research aims to review the literature on “innovative literacy” in the relationship between total quality management and innovation and to develop a conceptual framework for this relationship. In the literature study, it is seen that the concept of innovative literacy in total quality management is not encountered. This article attempts to explore the interrelationships and their influence on each other with an empirical approach. Within the scope of the research, a conceptual framework has been developed and a model has been proposed for total quality management on innovation practices and innovative literacy.

___

 • ADAMS, R., BESSANT, J., and PHELPS, R. (2006). Innovation management measurement: A review. International journal of management reviews, 8(1), 21-47. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2006.00119.x
 • BAREGHEH, A., ROWLEY, J., and SAMBROOK, S. (2009). Towards a multidisciplinary definition of innovation. Management decision, 47(8), 1323-1339. doi:10.1108/00251740910984578
 • BARTEL, C.A. and GARUD, R. (2009). “The role of narratives in sustaining organizational innovation”, Organization Science, Vol. 20 No. 1, pp.107-117, doi: 10.1287/orsc.1080.0372.
 • BON, A. T., and MUSTAFA, E. M. (2013). “Impact of total quality management on innovation in service organizations: Literature review and new conceptual framework”, Procedia Engineering, Vol 53, 516-529. doi:10.1016/j.proeng.2013.02.067
 • CHOO, A. S., LİNDERMAN, K. W. and SCHROEDER, R. G. (2007). “Method and context perspectives on learning and knowledge creation in quality management”, Journal of operations management, Vol.25 No.4, 918-931. doi:10.1016/j.jom.2006.08.002
 • CROSBY, P.B. (1979). Quality Is Free, McGraw‐Hill, New York, NY. Pages. 309
 • CROSBY, P.B. (1996). Quality Is Still Free: Making Quality Certain in Uncertain Times, McGraw‐Hill, New York, NY. Pages.264
 • DAMANPOUR, F. (1996). “Organizational complexity and innovation: developing and testing multiple contingency models”, Management science, Vol.42 No.5, pp.693-716. doi:10.1287/mnsc.42.5.693
 • DAMANPOUR, F., ve EVAN, W. M. (1984), “Organizational innovation and performance: The problem of organizational lag”, Administrative Science Quarterly, 29: 392-409. doi:10.2307/2393031
 • DAMANPOUR, F. and GOPALAKRISHNAN, S. (1998), “Theories of organizational structure and innovation adoption: the role of environmental change , Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 5 No. 1, pp. 1‐24.
 • DEMING, W.E. (1982). Quality, Productivity and Competitive Position, MIT Press, Cambridge, MA. Pages 508
 • DEMING, W.E. (1986). Out of the Crisis, MIT Press, Cambridge, MA. Pages Pages 326
 • DESHPANDÉ, R., FARLEY, J. U., and WEBSTER Jr, F. E. (1993). “Corporate culture, customer orientation, and innovativeness in Japanese firms: a quadrad analysis”, Journal of Marketing, Vol.57 No.1, pp.23-37. doi:10.1177/002224299305700102
 • DRUCKER, F.P. (1998). “The discipline of innovation”, Leader to Leader, Vol.9, pp.13-15, doi: 10.1002/ltl.40619980906.
 • ERDOĞAN, N., ÇORLU, M.S. and CAPRARO, R.M. (2013). “Defining innovation literacy: do robotics programs help students develop innovation literacy skills?”, International Online Journal of Educational Sciences, Vol.5 No.1, pp. 1-9. http://hdl.handle.net/11693/48281
 • FEIGENBAUM, A.V. (1951). Quality Control: Principles, Practice and Administration, McGraw‐Hill, New York, NY. Pages 443
 • FEIGENBAUM, A.V. (1983). Quality Control, 3rd ed., McGraw‐Hill, New York, NY. Pages 851
 • FEIGENBAUM, A.V. (1991). Total Quality Control, 3rd ed., McGraw‐Hill, New York, NY. Pages 863
 • FLYNN, B. B., SCHROEDER, R. G., and SAKAKIBARA, S. (1995). “The impact of quality management practices on performance and competitive advantage”, Decision sciences, Vol.26 No.5, pp.659-691.
 • HONARPOUR, A., JUSOH, A. and Md NOR, K. (2012). “Knowledge management, total quality management and innovation: a new look”, Journal of technology management & innovation, Vol.7 No.3, pp. 22-31. doi:10.4067/S0718-27242012000300003
 • HURLEY, R. F., and HULT, G. T. M. (1998). “Innovation, market orientation, and organizational learning: an integration and empirical examination”, Journal of Marketing, Vol.62 No.3, pp.42-54. doi:10.1177/002224299806200303
 • HOGAN, S.J. and COOTE, L.V. (2014). “Organizational culture, innovation, and performance: a test of Schein's model”, Journal of Business Research, Vol.67 No.8, pp.1609-1621, doi: 10.1016/j.jbusres.2013.09.007.
 • HUNG, R.Y.-Y., LIEN, B.Y.-H., FANG S.-C. and MCLEAN, G.N. (2010). “Knowledge as a facilitator for enhancing innovation performance through total quality management”, Total Quality Management, Vol.21 No.4, pp.425-438. doi:10.1080/14783361003606795
 • ISHIKAWA, K. (1985), What Is Total Quality Control?, Prentice‐Hall, Englewood Cliffs, NJ. Pages.226
 • JİMÉNEZ-JİMÉNEZ, D., MARTÍNEZ-COSTA, M. and PARA-GONZALEZ, L. (2019). “Implications of TQM in firm’s innovation capability”, International Journal of Quality & Reliability Management. Vol.37 No.2 279-304, doi:10.1108/IJQRM-09-2018-0233 JURAN, J.M. (1974). Quality Control Handbook, 3rd ed., McGraw‐Hill, New York, NY. Pages.1699
 • JURAN, J.M. (1988). Juran on Planning for Quality, Free Press, New York, NY. Pages.341
 • JURAN, J.M. (1989). Juran on Leadership for Quality: An Executive Handbook, Free Press, New York, NY. Pages. 376
 • JURAN, J.M. (1992), Juran on Quality by Design: The New Steps for Planning Quality into Goods and Services, Free Press, New York, NY. Pages. 538
 • KAYNAK, H. (2003). “The relationship between total quality management practices and their effects on firm performance”, Journal of operations management, Vol.21 No.4, pp.405-435. doi:10.1016/S0272-6963(03)00004-4
 • KIMBERLY, J.R. and EVANISKO, M.J. (1981), “Organizational innovation: the influence of individual, organizational, and contextual factors on hospital adoption of technological and administrative innovations”, Academy of Management Journal, Vol.24 No.4, pp. 689-713, doi: 10.5465/256170.
 • KIRAN, D.R. (2017). “Chapter 15 – quality circles”, in Kiran, D.R. (Ed.), Total Quality Management, Butterworth-Heinemann, Oxford, pp. 213-218.
 • LAU, C.M. and NGO, H.Y. (2004). “The HR system, organizational culture, and product innovation”, International Business Review, Vol.13 No.6, pp. 685-703. doi:10.1016/j.ibusrev.2004.08.001 LEVY, P.E. (2003). Industrial/Organizational Psychology: Understanding the Workplace, Houghton Mifflin, Boston, MA.
 • MARIÍNEZ LORENTE, A. R., DEWHURST, F., and DALE, B. G. (1999). TQM and business innovation. European Journal of Innovation Management, 2(1), 12-19. doi:10.1108/14601069910248847
 • MCFADZEAN, E. (1998). “Enhancing creative thinking within organisations”, Management Decision, Vol.36 No.5, pp.309-315, doi: 10.1108/00251749810220513
 • NGO, L.V. and O'CASS, A. (2013). “Innovation and business success: the mediating role of customer participation”, Journal of Business Research, Vol.66 No.8, pp.1134-1142, doi: 10.1016/j.jbusres.2012.03.009.
 • NOE, R.A., HOLLENBECK, J.R., GERHART, B. and WRIGHT, P.M. (2000). Human Resource Management, 3rd ed., McGraw‐Hill, New York, NY. Pages. 744
 • ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT/EUROSTAT (2005). Oslo Manual–Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD Publishing, 34-77 Paris, doi: 10.1787/9789264013100-en.
 • PRAJOGO, D. I., and HONG, S. W. (2008). “The effect of TQM on performance in R&D environments: A perspective from South Korean firms”, Technovation, Vol.28 No.12, pp.855-863.
 • PRAJOGO, D.I. and SOHAL, A.S. (2003a). “The multidimensionality of TQM practices in determining quality and innovation performance – an empirical examination”, Technovation, Vol.24, pp. 443‐453. doi:10.1016/S0166-4972(02)00122-0
 • SADIKOGLU, E. and ZEHİR, C. (2010). “Investigating the effects of innovation and employee performance on the relationship between total quality management practices and firm performance: An empirical study of Turkish firms”, International Journal of Production Economics, Vol.127 No.1, pp.13-26. doi:10.1016/j.ijpe.2010.02.013
 • SALEH, S.D. and WANG, C.K. (1993). “The management of innovation: strategy, structure, and organizational climate”, IEEE Transactions on Engineering Management, Vol.40 No.1, pp.14-21, doi: 10.1109/17.206645.
 • SANTOS-VIJANDE, M. L. and ÁLVAREZ-GONZÁLEZ, L. I. (2007). “Innovativeness and organizational innovation in total quality oriented firms: The moderating role of market turbulence”. Technovation, 27(9), 514-532. doi:10.1016/j.technovation.2007.05.014
 • SCHUMPETER, J., and BACKHAUS, U. (1934). The theory of economic development. In Joseph Alois Schumpeter: Entrepreneurship, Style and Vision (pp. 61-116). Boston, MA: Springer US.
 • SPENCER, B. A. (1994). “Models of organization and total quality management: a comparison and critical evaluation. Academy of Management Review”, Vol.19 No.3, pp.446-471. doi:10.5465/amr.1994.9412271807
 • SZETO, E. (2000), “Innovation capacity: working towards a mechanism for improving innovation within an inter‐organizational network”, The TQM Magazine, Vol.12 No.2, pp.149‐157. doi:10.1108/09544780010318415
 • THAI HOANG, D., IGEL, B., and LAOSİRİHONGTHONG, T. (2006). The impact of total quality management on innovation: Findings from a developing country. International Journal of Quality & Reliability Management, 23(9), 1092-1117. doi:10.1108/02656710610704230
 • YÜKSEL, A., GÖK, M.Ş., ÖZER, G. and CİĞERİM, E. (2022), "A new theoretical approach to intellectual capital: Meta-synthesis definitions of innovative literacy", Journal of Intellectual Capital, Vol. 23 No. 6, pp. 1435-1460. https://doi.org/10.1108/JIC-12-2020-0379
 • YUSR, M. M. (2016). “Innovation capability and its role in enhancing the relationship between TQM practices and innovation performance. Journal of Open Innovation: Technology”, Market, and Complexity, Vol.2 No.1. pp.1-15,doi:10.1186/s40852-016-0031- 2