Reklamlarda Sürdürülebilirlik Üzerine Yapılan Çalışmaların Vosviewer İle Bibliyotektik Bir Analizi.

Dünya hızla değişmekte ve biz de bu değişime ayak uydurarak, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma sorumluluğunu taşımaktayız. Bugün, işletmeler kaliteli ürün ve hizmet üretme görevleriyle birlikte aynı zamanda çevresel ve toplumsal sorumluluklarınıda yerine getirme görevleri bulunmaktadır. Bu nedenle, işletmeler sürdürülebilirlik çabalarını reklamlarında vurgulayarak hem müşteri tabanlarını genişletebilir hem de uzun vadeli başarı için gerekli faktörleri güçlendirebilirler. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada, reklamlarda sürdürebilirlik konusu ile ilgili yapılan çalışmalar/araştırmalar özelinde kavramın tarihsel süreçteki gelişimi ve yapılan çalışmaların haritasını çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada, reklamlarda sürdürebilirlik olgusuna ilişkin mevcut literatürün bibliyometrik analiz kullanılarak detaylı bir özetinin araştırmacıların dikkatine sunulması, kavramla ilgili çalışma eğilimlerinin ve boşlukların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Analiz birimi olarak Web of Science veri tabanında taranan ve 2006-2023 yılları arasında yayınlanmış farklı türlerdeki eserlerin bibliyometrik verisi temel alınmıştır. Reklamlarda sürdürebilirlik ile ilgili 3127 eser içinde en çok atıf alan yazarların sırasıyla Eunju Ko, Yogesh Dwivedi ve Robert V. Kozinets olduğu, en çok atıf alan ülkelerin sırasıyla En fazla atıf alan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Çin olduğu, en çok kullanılan anahtar kelimenin sosyal medya pazarlaması, sosyal medya ve Facebook olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

___

 • Arens, W., Schaefer, D., and Weigold, M. (2009). Essentials of contemporary advertising. McGraw-Hill Irwin. Boston.
 • Armutcu, B. (2023a). Tüketici Davranışı Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi. In: Karaman, D. (eds.), Tüketici Davranışları-IV Güncel Akademik Çalışmalar. Eğitim Yayınevi. ISBN: 978-625-6489-56-1.
 • Armutçu, B. (2023b). On Online and Digital Marketing A Bibliometric Research. In: Fettahlıoğlu, H. S. & Bilginer Ozsaatcı, F. G. (eds.), Featured Topics in Digital Marketing and Applied Studies. Özgür Publications. DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub311.c1358
 • Bailey, A. A., Mishra, A., and Tiamiyu, M. F. (2016). GREEN consumption values and Indian consumers’ response to marketing communications. Journal of Consumer Marketing, 33 (7), 562-573.
 • Brancalion, P., Niamir, A., Broadbent, E., Crouzeilles, R., Barros, F., and Almeyda Zambrano, A. et al. (2019). Global restoration opportunities in tropical rainforest landscapes. Science Advances, 5(7), 1. https://doi.org/10.1126/sciadv.aav3223.
 • Brønn, P. S., and Vrioni, A.B. (2001). Corporate social responsibility and cause-related marketing: An overview. International Journal of Advertising, 20(2), 207-222.
 • Brundtland, G. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. http://www.undocuments.net/our-common-future.pdf.
 • Chitra, K. (2007). In Search of the green consumers: A perceptual study. Journal of Services Research, 7 (1), 174-180.
 • Climate Change: Vital Signs of the Planet. (2020). https://climate.nasa.gov/, Erişim Tarihi: 10.10.2023.
 • Donthu, N., Kumar, S., and Pandey, N. (2020c). A retrospective evaluation of Marketing Intelligence and Planning: 1983–2019. Marketing Intelligence and Planning. Available at doi: https://doi.org/10.1108/MIP-02-2020-0066.
 • Donthu, N., Kumar, S., and Pattnaik, D. (2020b). Forty-five years of Journal of Business Research: A bibliometric analysis. Journal of business research, 109, 1-14.
 • Donthu, N., Kumar, S., Pandey, N., and Lim, W. M. (2021a). Research constituents, intellectual structure, and collaboration patterns in Journal of International Marketing: An analytical retrospective. Journal of International Marketing, 29(2), 1-25.
 • Donthu, N., Kumar, S., Pattnaik, D., and Lim, W. M. (2021). A bibliometric retrospection of marketing from the lens of psychology: Insights from Psychology & Marketing. Psychology & Marketing, 38(5), 834-865.
 • East, R., Singh, J., Wright, M., and Vanhuele, M. (2017). Consumer Behaviour: Applications in Marketing (Vol. 3). London: SAGE Publications.
 • Gürsoy, T. (1999). Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü. I. Basım, Adam Yay. İstanbul.
 • Haller, K., Lee, J., and Cheung, J. (2020). Meet the 2020 consumers driving change; Why brands must deliver on omnipresence, agility, and sustainability. https://www.ibm.com/downloads/cas/EXK4XKX8, Erişim Tarihi: 11.10.2023. Jackson, R. (2020). The Effects of Climate Change. https://climate.nasa.gov/effects/. Erişim Tarihi: 10.10.2023.
 • Khan, M. A., Pattnaik, D., Ashraf, R., Ali, I., Kumar, S., and Donthu, N. (2021). Value of special issues in the journal of business research: A bibliometric analysis. Journal of business research, 125, 295-313.
 • Kotler, P., and Keller, K. L. (2011). Marketing Management (Vol. 14). London: Pearson Education.
 • Líšková, Z. D., Cudlínová, E., Pártlová, P., and Petr, D. (2016). Importance of green marketing and its potential. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development, 5(2), 61-64. DOI: 10.1515/vjbsd-2016-0012
 • Lund, J. V. (1947). Newspaper advertising. New York: Prentice-Hall.
 • Mähönen, R. (2019). Issues in corporate transparency from the perspective of a sustainable consumer (Undergraduate). Aalto University.
 • Media Release (2019). Nature’s Dangerous Decline “Unprecedented”; Species Extinction Rates “Accelerating”|IPBES. https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment, Erişim Tarihi: 10.10.2023.
 • Merriam-Webster. (2012). Sustainable. In Merriam-Webster.com dictionary. https://www.merriam-webster.com/dictionary/sustainable.
 • Mullins, G. R. (2002). Sustainability: From fringe to mainstream. Annals of the New York Academy of Sciences, 969(1), 1-3.
 • Ogilvy, D. (1983). Ogilvy on advertising. New York: Crown.
 • Ottman, J. (2011). The New Rules of Green Marketing. San Francisco: Berett-Koehler Publishers, Inc.
 • Özarslan, C., and Öcal, D., (2022). Sosyal Sorumluluk Reklamları Üzerinden Kurumsal Kimlik Sunumu. A'dan Z'ye İletişim Çalışmaları-5 (Pp.265-292), Ankara: İksad Publishing House.
 • Pickett‐Baker, J., and Ozaki, O. (2008). Pro-environmental products: Marketing influence on consumer purchase decision. Journal of Consumer Marketing, 25 (5), 281-293.
 • Plummer, J. T. (1974, January). The concept and application of lifestyle segmentation. Journal of Marketing, 34.
 • Portney, K.E. (2015). Sustainability Massachusetts: The MIT Press
 • Reichert, T. and Carpenter, C. (2004) An Update on Sex in Magazine Advertising: 1983 to 2003. Journalism and Mass Communication Quarterly, Vol. 81 (4), pp. 823- 837.
 • Rudawska, E. (2018). From Sustainable Market Orientation to Sustainability Marketing. In E. Rudawska (Ed.), The Sustainable Marketing Concept in European SMEs, Emerald.
 • Stefan, T. (2011). 7 Functions and Effects of Advertising. http://smallbusiness.chron.com/7-functions-effects-advertising24542.html.
 • Thelwall, M. (2021). Bibliometrics to Webometrics. Journal of Information Science, 34(4), 605-621,
 • Unilever (2017). Report shows a third of consumers prefer sustainable the brands. https://www.unilever.com/news/pressreleases/2017/report-shows-a-third-of- consumers-prefer-sustainable-brands.html. Erişim Tarihi: 11.10.2023.
 • Verma, S., and Gustafsson, A. (2020). Investigating the emerging COVID-19 research trends in the field of business and management: A bibliometric analysis approach. Journal of business research, 118, 253-261.
 • Vermeir, I., and Verbeke, W. (2004). Sustainable food consumption: exploring the consumer ‘attitude-behavioural intention’ gap. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 19 (2), 169-194.
 • Wagner, J., and Sherman, H. (1983, December). The effectiveness of family life cycle variables in consumer expenditure research. Journal of Consumer Research, 281-291.
 • Wang, P., Liu, Q., and Qi, Y. (2014). Factors influencing sustainable consumption behaviors: a survey of the rural residents in China. Journal of Cleaner Production (63), 152-165.
 • Wang, Y., Lai, N., Zuo, J., Chen, G., and Du, H. (2016), “Characteristics And Trends Of Research On Waste-To-Energy Incineration: A Bibliometric Analysis, 1999–2015”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 66, 95–104.
 • Why protecting coral reefs matters. (2020). https://www.unenvironment.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/protectingcoral-reefs/why-protecting-coral-reefs-matters. Erişim Tarihi: 10.10.2023.
 • Williamson, C. (2001). What Does Involving Consumers in Research Mean?. Qjm, Vol. 94 (12), pp. 661-664.
 • Yu, J., and Muñoz-Justicia, J. (2020). A Bibliometric Overview of Twitter-Related Studies Indexed in Web of Science. Future Internet, https://doi.org/10.3390/fi12050091.
 • Zinkhan, G., and Carlson, L. (1995). Green Advertising and the Reluctant Consumer. Journal Of Advertising, 24(2), 1-6. https://doi.org/10.1080/00913367.1995.10673471.