Suzan ÖCAL

Reklamlarda Sürdürülebilirlik Üzerine Yapılan Çalışmaların Vosviewer İle Bibliyotektik Bir Analizi.

Ahi Evran Akademi

2023-Cilt: 4 Sayı: 2

54-65

Sürdürülebilir reklam, Çevresel reklam, Yeşil reklam

500 518

7
Benzer Makaleler

ÇEVRE BİLİNCİNİN YEŞİL MUTFAK TERCİH NİYETİNE ETKİSİ

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research

Yasin Emre OĞUZ, Yılmaz SEVER

Yaşayanların Zararına Ölülerin Yasını Tutmaya Devam Edemeyiz: Çevresel Sürdürülebilirlik İçin GHRD Uygulamaları, İslami Defin Ritüelleri ve Yeşil Defin

Paradigma

Ehikioya Hilary OSOLASE, Roziah Mohd RASDİ, Zuraina DATO MANSOR

Yaşayanların Zararına Ölülerin Yasını Tutmaya Devam Edemeyiz: Çevresel Sürdürülebilirlik İçin GHRD Uygulamaları, İslami Defin Ritüelleri ve Yeşil Defin

Paradigma: İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi

Ehikioya Hilary OSOLASE, Roziah Mohd RASDİ, Zuraina DATO MANSOR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM-TÜKETİM POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE “YEŞİL EKONOMİ” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Memleket Siyaset Yönetim

Ayşen SATIR REYHAN

Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Perspektifinde Sürdürülebilir Dijital Pazarlama Stratejileri

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Filiz ÇAYIRAĞASI, Şehnaz SAKICI

İTİCİ GÜÇLERİ VE SONUÇLARI İLE YEŞİL AKLAMANIN KAVRAMSAL ANALİZİ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Erdem AKKAN

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çevresel Düşünce Ve Davranışlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Temel Eğitim

Pelin TOPRAK, Kemal ALGAN, Ümit ALIÇ, Deniz AKINCI ASLAN, Gökhan EROĞLU

Sürdürülebilir tüketim davranışları üzerine sürdürülebilir sanat

Yıldız Journal of Art and Design

Tamer ASLAN