COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİ TÜRK KAMU DİPLOMASİ FAALİYETLERİ: SOMALİ ÖRNEĞİ

Devletlerin sistem içerisinde sürekli değişen rolü, diplomasinin uluslararası arenada gücünü koruma veya artırmadaki rolünü de değiştirmiştir. Etkilemenin ve ikna etmenin son derece önemli olduğu günümüz dünyasında, ülkeler stratejik iletişim çabaları için kültür, edebiyat, spor, sanat, eğitim, sağlık gibi yumuşak güç kaynaklarını belirledikleri hedef ve amaçlar doğrultusunda kullanmaktadır. “İnsan odaklı” olmayı, devletler artık birçok faaliyetinde vurgulamaktadır ve savaş, çatışma, terör ve yoksulluk gibi insanlar üzerinde doğrudan etkisi olan gerçeklere devletlerin artan duyarlılığı, iletişim ve uluslararası ilişkiler disiplininde insani diplomasiyi öne çıkarmaktadır. Bu çalışmada, tüm dünyayı etkisi altına alan ve büyük problemlere neden olan Koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye’nin tüm dünya ülkeleri ile birlikte Somali’de de yürüttüğü kamu diplomasisi faaliyetleri incelenmiştir. Türkiye’nin bu süreçte kamu diplomasi faaliyetleri kapsamında bir yumuşak güç unsuru olarak Somali’ye yaptığı yardımların imaj ve itibara etkisi ve rolü araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

İnsani Diplomasi, Somali, Kovid-19

___

 • Addow, Salad Sheikh Yusuf. (2017), Turkish Model in Somalia: Civilian Power Approach in State Building Process, Somali Studies, ss. 31-59).
 • Antonopoulos Paul, Oliver Villar, Drew Cottle, Aweis Ahmed, “Somalia: Turkey’s Pivot to Africa in the Context of Growıng Inter-Imperialist Rivalries,” Journal of Comparative Politics, C. 10, S. 2 (2017), s. 4-18.
 • Battır, O. (2017). İnsani Diplomasi: Teoriden Pratiğe; Türk Dış Politikasının Yeni Aracı. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Bostancı, M. (2012). Kamu Diplomasisinde Medyanın Rolü ve Önemi. İstanbul, Anahtar Kitaplar Yayınevi.
 • Erzen, M. Ü. (2012a). Kamu Diplomasisi, İstanbul: Derin Yayınları, s. 31.
 • Faraade, A. I., (2022). Türkiye–Somali İlişkilerinde Yumuşak Güç Unsuru Olarak Türk Kamu Diplomasisi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Fitzpatrick K. R. (2007). Advancing the New Public Diplomacy-A Public Relation Perspective, Nederlands: De Paul University.
 • İskit, T. (2012). Diplomasi Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 1-2.
 • Koyuncu, S. (2021). Olağandışı Süreçlerde Kamu Diplomasisi: Covid-19 Pandemisi ve Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Faaliyetleri, Konya: Selçuk İletişim Dergisi, 14(2): 927-951.
 • Mordoğan, C. (2010). Türk-Amerikan İlişkilerinde Kriz Diplomasisi, Ankara: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 6.
 • Nye, J. S. (2005). Dünya siyasetinde başarının yolu - Yumuşak Güç. Ankara: Elips Yayınları. Oğurlu, E. (2021). Covid-19 Döneminde Türkiye-Afrika Sağlık İşbirliği, Africania-İnönü Üniversitesi KKTC, Uluslararası Afrika Araştırmaları Dergisi, 1 (2) , 01-15.
 • Özkan, A. ,Öztürk, T. (2012). Kamu Diplomasisi. İstanbul: Tasam Yayınları.
 • Radelet, S. (2006). A Primer on Foreign Aid.Center for Global Development Working Paper, s.92.
 • Şekerci, Y. (2021). Kamu Diplomasisinde İnsani Diplomasi Temelli Diyalog: Uluslararası İnsani Diplomasi Aktörlerinin Twitter Hesapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, İstanbul: Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. (2021). Asrın Küresel Salgını - Türkiye’nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi. 1. Baskı, İstanbul: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları.
 • Yavaşgel, E. (2004). Siyasal İletişim: Kavramlar ve Ardındakiler. Ankara: Babil Yayınları.
 • İnternet Kaynakları
 • Anadolu Ajansı, (2021, Aralık 12). ‘Istanbul’a Common Female Name in Somalia as Turkish Influence Gains Momentum, https://www.aa.com.tr/en/africa/istanbul-a-common-female-name-in-somalia-as-turkishinfluence-gains-momentum/2456289 (Erişim Tarihi: 17.04.2022).
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Planı (UNDP), (2020 Haziran 17). Global Private Sector Center of UN Development Programme joins forces with Turkey’s majör international healthcare provider in response to COVID-19, https://www.undp.org/policy-centre/istanbul/news/global-private-sector-center-un-development-programme-joins-forces-turkeys-major-international-healthcare-provider, Erişim Tarihi: 07.05.2023.
 • CNNTürk.com, (2020, Nisan 29). İşte Türkiye'nin Salgın Boyunca Tıbbi Yardım Gönderdiği Ülkeler, https://www.cnnturk.com/dunya/iste-turkiyenin-salgin-boyunca-tibbi-yardim-gonderdigi-ulkeler?page=3, Erişim Tarihi: 10.06.2023.
 • Hassan Sheikh Mohamud, (2020, Mayıs 1). https://twitter.com/HassanSMohamud/status/1251235931744604163, Erişim Tarihi: 10.06.2023.
 • Hassan Sheikh Mohamud, (2020, Nisan 17). https://twitter.com/HassanSMohamud/status/1251235931744604163, Erişim Tarihi: 10.05.2023.
 • İbrahim Kalın, (2020, Mayıs 1). https://twitter.com/tcsavunma/status/1256556545304940547, Erişim Tarihi: 10.06.2023.
 • Liban Obsiye, ( 2019, Mayıs 23). Opinion - Turkey’s Growing Soft Power at Display in Somalia, https://www.aa.com.tr/en/africa/opinion-turkey-s-growing-soft-power-at-display-in-somalia/1485368 (Erişim Tarihi: 08.09.2021).
 • Omar, Muhamed Said, (2008, Kasım 26). Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) https://tasam.org/tr-TR/Icerik/3646/hukumetler_arasi_kalkinma_otoritesi_igad. (Erişim Tarihi: 14.06.2023).
 • Recep Tayyip Erdoğan, (2020, Mayıs 2). https://twitter.com/RTErdogan/status/1256542343106301953, Erişim Tarihi: 10.06.2023.
 • Reliefweb, (24 Mayıs 2010), Istanbul Conference on Somalia Is A Breakthrough For All Stakeholders, https://reliefweb.int/report/somalia/istanbul-conference-somalia-breakthrough-all-stakeholders (Erişim Tarihi: 22.07.2023).
 • Secretary Pompeo (2020, Nisan 29), https://twitter.com/secpompeo/status/1255288909937999872?s=46&t=l4lfTdsHJL7HEyJGoyRS1Q, (Erişim Tarihi: 15.04.2023).
 • Somali Büyükelçiliği, (2020, Nisan 17). https://twitter.com/TC_Mogadishu/status/1251188113214496776, Erişim Tarihi: 10.05.2023
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, (2020, Nisan 22). Temmuz 15, 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Resmî Twitter Hesabı: https://twitter.com/iletisim/status/1253006167934218245, Erişim Tarihi:
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı, (2020, Mayıs 2). https://twitter.com/tcbestepe/status/1256608027320487942?s=46&t=l4lfTdsHJL7HEyJGoyRS1Q, Erişim Tarihi: 20.06.2023.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı”, (2020, Nisan 8). https://twitter.com/tcbestepe/status/1247891145180377090, Erişim Tarihi: 10.05.2023.
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı, (2020, Haziran 16), https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1272891342025379842, (Erişim Tarihi : 15.05.2022).
 • T.C. Milli Savunma Bakanlığı, (2020, Mayıs 2). https://twitter.com/tcsavunma/status/1256556545304940547, Erişim Tarihi: 10.06.2023.
 • TRTHaber, (2020, Nisan 17). Türkiye Somali’ye Tıbbi Yardım Gönderdi, https://www.trthaber.com/foto-galeri/turkiye-somaliye-tibbi-yardim gonderdi/25273/sayfa-2.html, Erişim Tarihi: 15.05.2023.
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, (2020, Mayıs 14). https://twitter.com/Tika_Turkiye/status/1260998059477159939, Erişim Tarihi: 10.05.2023.
 • Türk Kızılay, (2020, Haziran 16). https://twitter.com/Kizilay/status/1272776206258262016, Erişim Tarihi: 15.05.2023).
 • World Health Organization, (2023, Haziran 20). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, https://covid19.who.int/, (Erişim Tarihi: 09.06.2023).