Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dinî grupların anlamı, sınıflandırılması ve alevi-bektaşi gruplar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede öncelikle din sosyoloji çalışmalarında dini grupların anlamlandırılmasının ve sınıflandırılmasının eleştirel bir değerlendirilmesi yapılmış ve daha sonra bu bağlamda Alevi-Bektaşi gruplarının nasıl anlamlandırılabileceği ve hangi dini grup tipolojisi içinde düşünülebileceği tartışılmıştır. Türkiye'de dini gruplar üzerine yapılan akademik kavramsallaştırmaların kaynağı Batı literatürüdür. Makalenin verileri literatür taraması ile sağlanmıştır. Makale şu mesajı vermektedir: Batılı akademisyenler kendi tarihsel sosyolojik gerçekliklerine göre dini grupları anlamlandırmakta ve sınıflandırmaktadırlar; her medeniyet dairesi, her kültür kendi anlamlandırma biçimini esas alır. Bu nedenle Doğu toplumlarının her birinin dini gruplarını kendi tarihsel ve sosyolojik gerçekliğine bağlı olarak anlamlandırması gereklidir.

Özet İngilizce :

In this article, firstly, meaning and categories of religious groups in the sociology of religion studies are criticallly assessed; then in this context, how Alevi- Bektashi groups can be interpreted and within which religious group typology they can be counted are discussed. The source of the academic conceptualizations on the religious groups in Turkey (including Alevi-Bektashi groups) is Western literature. The data of the article has been provided through literature review. The article concludes that western academics classify religious groups according to their own historical and sociological realities. Each civilization circle, each culture is based on their own way of interpretation. Therefore, it is more appropriate that the religious groups of Eastern society are interpreted depending on their own historical and sociological reality.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :