Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Coğrafya Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

 

Türk Coğrafya Dergisi'nde yayınlanmak üzere teklif edeceğiniz yazıları hazırlama, gönderme ve yayım öncesi süreci aşağıda yer almaktadır. Bir makaleyi dergiye göndermeden önce yazım kurallarına uygunluğunu sağlayınız ve imzaladığınız taahhütnameyi normal posta veya kargoyla göndermeyi unutmayınız. Taahhütname elimize ulaşmadan hakemlik sürecine başlanılmayacaktır.

KONTROL LİSTESİ

  • Makaleler, Türk Coğrafya Dergisi'nin yazım kurallarına göre hazırlanmalı, başka şekillendirme yapılmamalıdır.

  • Teklif ettiğiniz yazınızı info@tcd.org.tr adresine elektronik ortamda; dolduracağınız taahhütnameyi ise posta ile taahhütnamenin altında belirtilen adrese gönderiniz. Elektronik mektup, Kurula ulaştıktan sonra internet sitesindeki "Yayın Takip" sekmesinden durumu takip edilebilir.

  • Yazılarınız genel olarak Yayın Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra, ilgili hakemlere yönlendirilecektir.

  • Yazının öncelikle iki hakeme gönderilmesi, gerekli durumlarda üçüncü hakemin görüşüne başvurulması esastır.

  • Hakem yazıyı uygun görüp görmediğini gerekçelendirerek Yayın Kurulu'na bildirecektir.

  • Hakemlerden gelen değerlendirmeler ışığında düzeltme söz konusu ise, yazardan önerilen düzeltmeleri yapması veya bu düzeltmeleri uygun görmüyorsa gerekçesini de açıklamasını isteyen bir yazı gönderilerek cevap beklenilecektir.

  • Hakemlerin "yayınlanabilir" kaydını taşıyan yazılara ait nihai metin yayımlanmak üzere yazar/yazarlar tarafından, herhangi bir şekillendirme yapılmadan, Türk Coğrafya Dergisi Yayın Kurulu'nun info@tcd.org.tr adresine; telif sözleşmesinin aslı ise normal posta veya kargoyla aşağıdaki adrese gönderilmelidir.

 Taahhütname ve telif haklarını devir sözleşmelerinin gönderileceği adres

Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR

İstanbul Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

34459 Laleli/İSTANBUL