İşıl AKGÜL, Selin Ö KOÇ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDE EĞİTİM VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: EŞİK OTOREGRESİF YAKLAŞIM

EDUCATION AND ECONOMIC GROWTH IN HISTORICAL PERSPECTIVE OF TURKEY: TRESHOLD AUTOREGRESSIVE APPROACH

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2011 - Cilt: 13 - Sayı: 2

Sayfalar: 1 - 35