Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Cilt: 8 Sayı: 15 -2023Son Sayı