Cumhur ŞAHİN, Kutluk Kağan SÜMER

GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE BORSALARI İLE TÜRK BORSASI ARASINDAKİ ETKİLEŞİME YÖNELİK BİR İNCELEME

A STUDY TOWARDS THE INTERACTION BETWEEN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES’S STOCK EXCHANGES AND TURKISH STOCK EXCHANGE

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2014 - Cilt: 16 - Sayı: 2

Sayfalar: 315 - 338