Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

Cilt: 26 Sayı: 2 -2023Son Sayı