H. Serhan SARIKAYA, Sancar TUNALI

BELA BARTOK’UN ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİNE KATKILARININ İNCELENMESİ

EXAMINATION OF BELA BARTOK'S CONTRIBUTION TO CONTEMPORARY TURKISH MUSIC

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2014 - Cilt: 16 - Sayı: 2

Sayfalar: 299 - 313