Nimet AÇAR, Ayşe AKYOL, Selin KÜÇÜKKANCABAŞ ESEN

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİN PAZARLANMASI: ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLENDİRME (MDS) ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

MARKETING HIGHER EDUCATION IN TURKEY: A MULTIDIMENSIONAL SCALING (MDS) ANALYSIS APPROACH

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2014 - Cilt: 16 - Sayı: 2

Sayfalar: 151 - 162