Çağrı İZCİ

AKADEMİK KURUMLARDA ÖRGÜTSEL ADALET VE DIŞLANMA İLİŞKİSİ: ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL JUSTICE AND OSTRACISM IN ACADEMIC INSTITUTIONS: A RESEARCH ON RESEARCH ASSISTANTS

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2018 - Cilt: 20 - Sayı: 2

Sayfalar: 177 - 194