Uğur CEYLAN

TERMAL KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN TERCİH EDİLMELERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: KÜTAHYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

FACTORS AFFECTING THE PREFERABILITY OF THERMAL HOTEL ENTERPRISES: A RESEARCH IN THE PROVINCE KUTAHYA

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019 - Cilt: 21 - Sayı: 0

Sayfalar: 181 - 197