Eda BOZKURT, Özlem TOPÇUOĞLU

AR-GE ETKİNLİĞİNİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR TOBİT MODEL UYGULAMASI

A TOBIT MODEL APPLICATION ON THE DETERMINANTS OF R&D EFFICIENCY

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019 - Cilt: 21 - Sayı: 0

Sayfalar: 141 - 163

Benzer Makaleler

Tıp Fakültesi Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Tonsillit ve Hipertansiyon Tedavisinde Rasyonel Farmakoterapi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Ahmet AKICI, Sibel KALAÇA, M.zafer GÖREN, A.gökhan AKKAN, Atilla KARAALP, Şule OKTAY

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Yükseköğretimde Etkinliği Belirleyen Faktörler

Sibel Aybarç Bursalıoğlu, Sibel Selim

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı ve Kitaptaki Etkinliklerin Uygulanabilirliği Hakkında Öğretmen Değerlendirmeleri

Hakan AYVACI, Yasemin DEVECİOĞLU

Eğitim ve Araştirma Hastanelerinde Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Ölçümü

Vedat BAL, Hürriyet BİLGE

PİLOTLARDA KİŞİLERARASI YETKİNLİK SEVİYESİ İLE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİ

Gökdeniz KALKIN ERKAN, Haluk ERDEM, Haşim KAFALI

TÜRKİYE’DE DÜZENLENEN YEREL ETKİNLİKLERİN TURİSTİK ÇEKİCİLİK OLARAK KULLANILMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME

İsmail KIZILIRMAK

PISA 2006 Sonuçlarına Göre Türkiye’de Fen Okuryazarlığında Düşük ve Yüksek Performans Gösteren Okullar Arasındaki Farklar (ss.55-75)

Arş. Gör. Dr. Eren CEYLAN

FeTeMM Eğitimine Yönelik Etkinlik Uygulaması: Kuvvet ve Enerji Örneği

İsrafil TOZLU, Emine GÜLSEVEN, Mustafa TÜYSÜZ

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerinin Etkinlik Kuramına Göre İncelenmesi

Meryem SELVİ, Mustafa DOĞRU, Tuna GENCOSMAN, Dilara SAKA

PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE KIYASLAMA YÖNTEMİ OLARAK VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN KULLANIMI: TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ÖRNEĞİ

Şebnem ASLAN