Şule KARADAĞ, Serife Didem KAYA

Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin İletişime Gönüllülüğe Etkisi Üzerine Bir Çalışma

The Effects of Personality Traits on Willingness to Communicate: A Study on University Students

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

2019 - Cilt: 8 - Sayı: 1

Sayfalar: 397 - 410