Ahmet YIKMIŞ, Mehtap KOT, Nesime Kübra TERZİOĞLU, Burcu AKTAŞ

TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM ALANINDA YAPILAN MATEMATİK ARAŞTIRMALARININ BETİMSEL ANALİZİ

DESCRIPTIVE ANALYSIS OF MATHEMATICAL RESEARCH IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION IN TURKEY

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2018 - Cilt: 18 - Sayı: 4

Sayfalar: 2475 - 2501

Benzer Makaleler

Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algıları (ss. 1-19)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yrd. Doç. Dr. Cumali ÖKSÜZ, Yrd. Doç. Dr. Şerife AK

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Tasarladıkları Materyallerle Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin İlişkilendirilmesi

Değerler Eğitimi Dergisi

Dilsat PEKER ÜNAL, Emine Özgür ŞEN

Meb Destekli Sanal Öğrenme Nesnelerinin Matematik Öğretiminde Etkili Teknoloji Kullanımı Bağlamında İncelenmesi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Nuray ÇALIŞKAN DEDEOĞLU, Gülay AGAÇ, Gülçin ERDOĞAN, Ceren KOÇAK

2012-2016 Arasındaki Yıllarda Çevre Eğitimi Kapsamında Yayımlanan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ömer Faruk ÖZBEY, Erdoğan ŞAMA

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAZI TEMEL MATEMATİK KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYLERİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Kürşat YENİLMEZ, Hanife DEMİRHAN

Mayer’in Bilimsel ve Matematiksel Mesaj Tasarım İlkelerine Göre Tasarlanmış Öğrenme Ortamının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Arzu Deveci Topal, Ayşe Alkan

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Denklem Anlayışları ve Kimya Denklemlerini Anlama Düzeyleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Sevgül ÇALIŞ

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSLERİNDE OYUNLARIN KULLANILABİLİRLİĞİ

Milli Eğitim Dergisi

İşıkhan UĞUREL, Sevgi MORALI