Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası kamu sektörü muhasebe standartları perspektifinden düzenlenen devlet muhasebesi standartları ve standartların uygulanmasına ilişkin bazı öneriler

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi İİBF1, Uşak Üniversitesi İİBF2, T.C. Maliye Bakanlığı3
Görüntülenme :
575
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde 1050 Sayılı Kanun kapsamında gelişen devlet muhasebesi uygulamaları, kamu sektörünün ekonomik büyüklüğü göz önüne alındığında yetersiz kalmıştır. 2005 yılından itibaren kamu mali ve idari reformu çalışmaları hız kazanmış ve 5018 Sayılı kanunla birlikte devlet muhasebesi de kamu sektörü muhasebesi anlamında şekillenmeye başlamıştır. Uluslararası gelişmeler ve kamu sektörünün ekonomi içindeki büyüklüğü göz önüne alındığında kamu sektörü muhasebesinin önemi yadsınamaz bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Kamu sektörü muhasebesinin doğru bir biçimde uygulanabilmesi için öncelikle sistem geliştirmedeki hatalardan dönülmelidir. Öncelikle hesap planı geliştirmek yerine, kamu sektörü muhasebesine yönelik ilkelerin ve standartların düzenlenmesi gereklidir. Dolayısıyla teknik alanda doğru uygulamalara gidildiğinde, uzun yıllardan beri süre gelen devlet muhasebesi kültüründen kaynaklanan davranışsal sorunlar hızla çözülebilecektir.

Özet İngilizce :

In our country, government accounting applications developed by the coverage of the law numbered 1050, have been remained sufficient when the economic growth of public sector is considered. Since 2005, public financial and administrative reforming studies have accelerated, and government accounting has been in process of reshaping in respect to public sector accounting with the law numbered 5018. When International developments and the significance of public sector in economy are considered, the importance of public sector accounting has turned out to be undeniable. In order for public sector accounting to be applied properly, primarily the faults in system developing should be undone. Previously, instead of developing a chart of accounts, the principles and standards concerning public sector accounting are required to be prepared. Consequently, when technical applications are rendered properly, the behavioral problems arising from the culture of long-lasting governmental accounting will be able to be solved rapidly.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :