Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

TC. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda en az dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir. Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce,  makaleler de yayımlanabilir.

Dergi, alana özgün katkılar yapan ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamayı amaçlar.

Dergiye gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması ve herhangi bir yerde yayınlanması için değerlendirme sürecine girmemiş olması gerekir.

Gönderilen makaleler, ilk olarak Yayın Kurulu tarafından alana özgün katkısı, bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir.

Çalışmalar, ön değerlendirme ölçütlerini karşılamaları halinde üç hakeme gönderilir. Hakemlerin ve yazarın kimlikleri bu süreçte gizli tutulur. Hakem raporları doğrultusunda makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına, yayın kurulu karar verir.

Yayınlanmayan makaleler, yazara geri verilmez.

Dergideki makalelerin bilimsel sorumluluğu yazara aittir.

Yayınlanmış eserlerden kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

Makalenin dergide yayınlanmasında sonra tüm telif hakları DEÜ Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi’ne aittir. Yayınlanmış çalışmaların yazarlarına telif ücreti ödenmez. DEÜ Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi onayı olmadan yayınlanmış makaleler başka bir yerde yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.Makalelerin gönderilmesi

Makalelerin “MS Word” programında çıktısı alınıp, “üç” kopya olarak ve makalenin içine kopyalandığı bir CD’yle “Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kaynaklar Yerleşkesi, 35160 Buca-İzmir” adresine gönderilmelidir. Ayrıca, makalenin “MS Word”de yazılmış hali, e-postayla sbedergi@deu.edu.tr gönderilmelidir.