Yıl 2016, Cilt: 3 Sayı : 2 Sayfalar 0 - 0 2016-07-10
A Survey on the Role of Central Library Perceived Service Quality on Uşak University Brand Awareness
Merkez Kütüphane Algılanan Hizmet Kalitesinin Uşak Üniversitesi Marka Farkındalığı Üzerindeki Rolüne İlişkin Bir Araştırma
Polat CAN,Murat SEZGİN
15 261

Anahtar Kelimeler

Avcı, U. ve Sayılır, A. (2006). Hizmet Kalitesi Çerçevesinde Çalışanların Rolüne ve Yeterliliklerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl:2006, Sayı:1, s.121-138.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 10 Temmuz 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Temmuz 2016


Makalenin Yazarları
Polat CAN
Murat SEZGİN