Cilt: 4 Sayı : 2
d
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship between Energy Consumption and Economic Growth in Black Sea Economic Cooperation
Fatih ÇEMREK,H. Naci BAYRAÇ,Hakkı POLAT

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Arı A. ve Zeren F. (2011). CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi, 18(2), 37-47.