Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD)

Dergi hakkında bilgi.

 

Yayınlayan: 
Bilim ve Sanat Vakfı, 
Türkiye Araştırmaları Merkezi 

Yazı İşleri Müdürü: 
Salih Pulcu

Editör: 
Her sayıya konuyla ilgili editör tayin edilmektedir. 

Yayın Kurulu: 
(Soyadı Sırasıyla) 
Şevket Kamil Akar
Yusuf Ziya Altıntaş
Nurullah Ardıç
Serhat Aslaner 
Yücel Bulut
Ebubekir Ceylan
Coskun Çakır
İhsan Fazlıoğlu
Fatma Samime İnceoğlu
Abdülhamit Kırmızı
Mustafa Özel
Yunus Uğur
Ali Adem Yörük

Danışma Kurulu: 
(Soyadı Sırasıyla)
Engin Deniz Akarlı (Brown Üniversitesi, A.B.D.), 
Gökhan Çetinsaya (İstanbul Şehir Üniversitesi), 
Mehmet Genç, (İstanbul Şehir Üniversitesi) 
Tevfik Güran (İstanbul Üniversitesi), 
Mehmet İpşirli (Fatih Üniversitesi), 
Cemal Kafadar (Harvard Üniversitesi, A.B.D.), 
Mustafa Kara (Uludağ Üniversitesi), 
Kemal Karpat (Wisconsin Üniversitesi, A.B.D.), 
Sabri Orman (İstanbul Ticaret Üniversitesi) 
Ali Birinci (Türk Tarih Kurumu)