Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Journal of Education

Dergi hakkında bilgi.

Prof.Dr. Selahiddin Öğülmüş
Editor

Vice Editors
Yrd.Doç.Dr. Kasım Yıldırım (Muğla Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Orhan Ercan (Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Ramin Aliyev (Zirve Üniversitesi)

Editorial Board
Beden Eğitimi Spor ve Rekreasyon-Physical Education Sport and Recration- , Prof.Dr. Suat Karaküçük (Gazi Üniversitesi)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi- Computer Education and Instructional Technology- , Doç.Dr. Hakan Tüzün (Hacettepe Üniversitesi)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi- Computer Education and Instructional Technology- , Yrd.Doç.Dr. Habibe Aldağ (Çukurova Üniversitesi)
Eğitim Yönetimi- Education Management-  , Prof.Dr. Niyazi Can (Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi)
Eğitimde Program Geliştirme- Program Development in Education-, Yrd. Doç.Dr. Cem Babadoğan (Ankara Üniversitesi)
Fen Eğitimi-Science Education- , Doç.Dr. Bayram Coştu (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Matematik Eğitimi-Mathematic Education- , Prof.Dr. Safure Bulut (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Mühendislik Eğitimi-Engineering Education- , Doç.Dr. Raif Bayır (Karabük Üniversitesi)
Öğretmen Yetiştirme-Teacher Training- , Yrd.Doç.Dr. Kadir Bilen (Illinois Institute of Technology)
Ölçme ve Değerlendirme-Measurement and Evaluation, Yrd.Doç.Dr. Kaan Deniz (Ankara Üniversitesi)
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik- Psychological Counseling and Guidance, Yrd.Doç.Dr. Ramin Aliyev (Zirve Üniversitesi)
Sanat Eğitimi, -Art Education- Prof.Dr. Adnan Tepecik (Başkent Üniversitesi)
Sosyal Alanlar Eğitimi, -Social Sciences Education, Dr. Süleyman Yiğittir (Milli Eğitim Bakanlığı)
Teknoloji Eğitimi,- Technology Education, Doç.Dr. Abdullah Togay (Gazi Üniversitesi)
Türkçe Eğitimi,-Turkish Language Education, Prof.Dr. Hayati Akyol (Düzce Üniversitesi)
Türkçe Eğitimi,-Turkish Language Education, Yrd. Doç.Dr. Halit Karatay (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Yabancı Diller Eğitimi,- Foreign Language Education, Dr. Elif Kır (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Yabancı Diller Eğitimi,- Foreign Language Education, Yrd.Doç.Dr. Yasin Aslan (Selçuk Üniversitesi)