Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
The Foundation of Researches About Turks All Around The World
Sahibi / Owner
Prof. Dr. Turan YAZGAN

Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor
Saadet Pınar YILDIRIM

Yayın Kurulu / Editorial Board
• Prof. Dr. Salih AYNURAL (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
• Prof. Dr. Gülçin ÇANDARLIOĞLU (Mimar Sinan Üniversitesi)
• Prof. Dr. Mustafa ERKAL (İstanbul Üniversitesi)
• Prof. Dr. Necdet ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi)
• Prof. Dr. Dr. Arslan TERZİOĞLU (İstanbul Üniversitesi)
• Prof. Dr. Turan YAZGAN (İstanbul Üniversitesi)

Yayına Hazırlayan / Editor
Dr. İlyas TOPSAKAL