Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Dil ve Edebiyat Araştırmaları                                        Journal of Language and Literature Studies

ISSN : 1308-5069

Sahibi                                                                              Owner

Dil ve Edebiyat Derneği Adına Ekrem ERDEM          Behalf of Language and Literature Society

Yayın Yönetmeni : Dr. Yusuf AKÇAY                            Editör-in Chief

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Şevket CANKUR      Managing Editör

Yayın Kurulu                                                                     Editorial Board

Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR

Prof. Dr. Erdoğan BOZ

Yard. Doç. Dr. Enfel DOĞAN

Üzeyir İLBAK

Dr. Yusuf AKÇAY

Dr. Ahmet KOÇAK

Arş. Gör. Fatih TIĞLI

Teknik Redaksiyon : Zafer ÖZDEMİR                             Redaction

Grafik-Tasarım : Selçuk ESER                                         Graphic-Design

Özetlerin İngilizcesi : Gülşen TOPLU                              English Abstracts

Sekreterya : Gözde TÜRK                                                  Secretariat