Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Dergi hakkında bilgi.

Sahibi
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Sabri EYİGÜN

Editör
Doç. Dr. İdris KADIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Tamer KUTLUCA

Editör Kurulu
Prof. Dr. Sabri EYİGÜN
Doç. Dr. Yener ÖZTÜRK
Doç. Dr. Behçet ORAL
Yrd. Doç. Dr. Hatip YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Nihat TAŞDELEN

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Battal ARVASİ, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan HAKERİ, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan KAVRUK, İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM, Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Mine MENGİ, Çukurova Üniversitesi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Doç. Dr. Behçet ORAL

Sekretarya
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin ULUDAĞ
Arş. Gör. Abdulhakim TUĞLUK