Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Current Research in Social Sciences

Current Research in Social Sciences
(Hakemli Ulusal e-Dergi / Peer-reviewed national e-Journal)
Yıl: 1, Cilt: 1, Sayı: 1, 2015 / Year: 1, Volume:1, Number: 1, 2015
Basım Tarihi / Publishing Date
27.01.2015
Sahibi / Owner
Beste TÜRKOĞLU
Yayın Müdürü / Managing Editor
Emir Alper TÜRKOĞLU
Editör / Editor-in-Chief
Yakup KARATAŞ, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı, Türkiye
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Fatma KOPUZ ÇETİNKAYA, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı, Türkiye
Mehmet Kerem KARASU, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı, Türkiye
Gökhan ÇETİNKAYA, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ali Yalçın TAVUKÇU, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye
Cihan PİYADEOĞLU, Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Dündar Ali KILIÇ, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye
Eyüp KUL, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye
Fatma KALPAKLI, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye
Gülay SARIÇOBAN, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Hüseyin ODABAŞ, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye
Mehmet YAVUZ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye
Muhsine BÖREKÇİ, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye
Ömer KUL, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Sinan KOCAMAN, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı, Türkiye
Yıldız AKPOLAT, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye
Yusuf ÖZ, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye
Current Research in Social Sciences;
Yazışma adresi / Address for Correspondence
Kale Mah. Atpazarı Sok. No: 45 Samanpazarı,
Altındağ, Ankara
+90 507 094 9678
crss@aizonia.com
Dizgi / Typography
Leyla TAŞKESEN
taskesenleyla@hotmail.com
Ulusal, dört (4) ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.
Derginin yayın dili Türkçedir. Dergide yayınlanan
makale ve bilimsel yazıların sorumluluğu yazarlarına
aittir.
It is a national, tri-quarterly peer-reviewed published
journal. The official language of the journal is Turkish.
The responsibility of articles and scientific papers
published in the journal belongs to their authors.