Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

İmtiyaz Sahibi
Prof.Dr. Mahmut DOĞRU

Editör
Yrd.Doç.Dr. Sevim ERDEM

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Ayşe Nur BUYRUK

Web Sorumlusu
Arş. Gör. Songül KARAKUŞ

Dizgi
Arş. Gör. Özge KERVAN

Ürün Editörü
Arş. Gör. Zafer CÖMERT