Doç.dr.pınar KÖSEOĞLU, Gamze MERCAN, Esma PEHLİVANOĞLU

“9. SINIF LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKUL DIŞI ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AĞAÇBİLİM EĞİTİMİ” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE “EDUCATION OF TREESCIENCE IN OUT-OF-SCHOOL ENVIRONMENT FOR 9 th GRADE HIGH SCHOOL STUDENTS” OF THE PROJECT

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2020 - Cilt: 20 - Sayı: 2

904 - 931

Ağaç eğitimi, çevre bilinci, lise öğrencileri, okuldışı öğrenme ortamı

Treescience education, environmental awareness, high school students, out of school learning environment

609 102