Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinde yalnızlığın kimlik statüleri açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi1, Meram Endüstri Meslek Lisesi2
Görüntülenme :
1341
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Üniversite öğrencilerinde yalnızlığın kimlik statüleri açısından farklılaşıp faklılaşmadığının incelenmesidir. Araştırma 340 kız ve 211'i erkek olmak üzere 551 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Benlik Kimlik Statüleri Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin 141'inin başarılı, 64'ünün bağımlı, 241'in kargaşalı ve 55'inin kararsız kimlik statüsüne sahip olduğu görülmüştür. Araştırmada tek yönlü varyans analizi ve tukey testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin kimlik statülerine göre yalnızlık puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaştığı ve başarılı kimlik statüsündeki öğrencilerin, kargaşalı ve kararsız kimlik statüsündeki öğrencilere göre daha düşük düzeyde yalnızlık puan ortalamasına sahip oldukları bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This study aims to investigate if the loneliness levels of university students differentiate with respect to their identity status. The study was conducted on totally 551 university students 340 of which were female and 211 were male. In this study UCLA Loneliness and EOM – EIS (Extended Version of Objective Measure of Ego Identity) were administered to determine the loneliness levels and identity status of the students. Tukey and One WayAnova were employed for the statistical analysis of the study and it was found out that 141 of the students had identity achievement, 64 had foreclosure identity, 241 had identity diffusion and 55 had identity moratorium. As a result of the study it was seen that loneliness mean scores of the students with respect to their identity status significantly differs and students with identity achievement have lower levels of loneliness mean scores than the students with identity moratorium and diffusion.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :