Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmenlerinin bilgisayar kullanım ve uzmanlık düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
1132
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ilköğretimde görev yapan öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım ve uzmanlık düzeyleri farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Giresun il merkezinde 9 farklı ilköğretim okulunda görev yapan toplam 158 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma betimsel nitelikli tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Isleem (2003) tarafından geliştirilen ve Alfa katsayısı 0.93 olarak hesaplanan "Eğitim Amaçlı Bilgisayar Kullanım ve Uzmanlık Ölçeği" isimli likert tipi anket formu veri toplama aracı kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma ve Pearson's r korelasyon istatistikleri kullanılmıştır. Öğretmenlerin genel olarak Ms-Word, İnternet ve E-posta uygulamalarını çok sıklıkla kullandıkları ve word, e-posta ve İnternet kullanımı konusunda kendi uzmanlık düzeylerini iyi gördükler görülmüştür. Bunun yanı sıra branş öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerine göre, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin tecrübeli öğretmenlere göre ve bilgisayarla uzun yıllar önce tanışan öğretmenlerin, yeni tanışan öğretmenlere göre genel olarak bilgisayarları eğitim amaçlı daha fazla kullandıkları ve kendilerini bu konuda daha fazla uzman olarak gördükleri tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, computer use and expertise levels of teachers working in elementary schools were examined in terms of different variables. 158 teachers in total, who work in 9 different elementary schools in Giresun city centre, constituted the study group of the research. This research was carried out via descriptive scanning model. Data collection instrument of Likert type questionnaire named as "Computer Use and Expertise Scale for Educational Purposes" developed by Isleem (2003) and, whose alpha coefficient was estimated as 0.93, was used in this research. Percentage, frequency, arithmetic average, standard deviation and the Pearson's r correlation statistics were employed in the analysis of the data. The following outcomes were attained setting off from the obtained findings: It was observed that in general, teachers frequently use the applications of Ms-word, Internet and E-mail and consider their own expertise levels regarding the use of word, e-mail and internet well enough. Additionally, it was ascertained that subject teachers compared to classroom teachers, new teachers in comparison with experienced teachers and teachers, who met computer long time ago, compared to the ones, who met recently, generally use computers for educational purposes more and consider themselves more expert in this subject.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :