Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 7. sınıflarda fen bilgisi derslerinde kullanılan farklı öğrenme stratejileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D.1
Görüntülenme :
637
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Fen Bilgisi derslerinde kullandıkları farklı öğrenme stratejilerinin öğrencilerin başarılarına etkisi incelenmiştir. Araştırma 2001–2002 Öğretim yılının I. yarıyılında, Hazım Uluşahin İlköğretim Okulu 7. sınıflarında yürütülmüştür. Öğrencilerin ders not dökümleri incelenmiş ve birbirine denk olduğu kabul edilen üç sınıf araştırma kapsamına alınmıştır. Daha sonra bu gruplar random yoluyla deney ve kontrol grupları olarak atanmıştır. Araştırma deney ve kontrol gruplarında toplam 161 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Deneysel işlem olarak; deney A grubunda anlamlandırma, deney B grubunda örgütleme, kontrol grubunda ise tekrar stratejileri uygulanmıştır Bu araştırmanın sonucunda: Anlamlandırma stratejisinin kullanıldığı deney grubundaki öğrencilerin başarı düzeylerinin örgütleme ve tekrar stratejisinin uygulandığı gruplara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Ancak örgütleme ve tekrar stratejisinin uygulandığı gruplar arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the effects of different learning strategies used by the 7th class primary school students in Science courses to their success has been examined. The study has been carried out in the 7th classes of Hazım Uluşahin Primary School during the first term of 2001–2002 teaching year. Firstly, the students' course scores are tested and then three classes were taken into the scope of the study because they were regarded as equal to each other. Afterwards, these groups were randomly determined as experimental and control groups. The study has been employed on totally 161 students in experimental and control groups. As an experimental process, expression strategy in experiment Group A, organization strategy in experiment Group B and the repetition strategy in the control group have been employed. As a result of this study: It was seen that the students' success in the experimental group, where expression strategy was used, were meaningfully higher than the groups where organization and repetion strategy were used. But it was not seen a meaningful difference between the students' success in the groups where organization and repetition strategy were used.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :