Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim materyali olarak megep kapsamında hazırlanan modüllerin değerlendirilmesi üzerine bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampusu Turizm ve Otel İşletmeciliği1, Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
612
DOI :
Özet Türkçe :

Değerlendirme, program ve uygulamaların başarısını ya da başarısızlığını gösterir Araştırmanın temel amacı da otelcilik ve turizm meslek liselerinde uygulanan öğretim materyalleri olan modül kitapçıklarının öğretmen ve idareci görüşleri doğrultusunda etkinliliğinin araştırılmasıdır. Öğrenme materyali olan modüllerin, Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik olan bu alan araştırmasında, betimsel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, öğretmen ve idareciler üzerinde anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Öğretmenler üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın evrenini otelcilik ve turizm meslek liselerinde görev yapan turizm meslek dersleri öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular, modüllere ait bazı problemlerin yaşandığını göstermektedir. Sonuçta, yeni uygulamaya konulan modüler öğretim sistemi içindeki modüllerin eksikliklerini gidermeye yönelik bir takım öneriler sunulmuştur. Modüler öğretim sisteminin daha etkin bir yapıya kavuşabilmesi için araştırma sonuçlarının kullanılarak modüllerin revize edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Özet İngilizce :

Evaluation shows success or failure of the programs and applications The main purpose of the study is evaluating the effectiveness of the training materials the module booklets in the hospitality and tourism vocational high schools in line with the opinions of teachers and administrators. In this study, general screening model, which is a descriptive research method was used in regards to evaluate of modules in Anatolian hospitality and tourism vocational high schools. The research was conducted using surveys applied to teachers and administrators. The population of the surveys on the teachers consists of tourism vocational course teachers in hospitality and tourism vocational high schools. Results reveal that there exists problems with modules. In conclusion, some suggestions as to rid the modules of its current defects were presented. It was emphasized that the modules has to be revised using the results of the study in order for the modular education system to have a more effective structure.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :