Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe dersinde uygulanan eğitsel oyunlara yönelik tutum ölçeği: geçerlilik ve güvenilirlik çalişmasi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, Alparslan İlköğretim Okulu/ Erzurum2
Görüntülenme :
791
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Türkçe derslerinde uygulanan eğitsel oyunlara karşı öğrenci tutumlarının belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç geliştirmektir. Taslak ölçeğin geliştirme aşamasında öncül maddeler hazırlanarak uzman görüşlerine  başvurulmuştur. 5’li likert tipinde olan ölçek Erzurum ilindeki 4 farklı ilköğretim o kulunda öğrenim gören toplam 339 öğrenciye uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi yapılarak son şekli verilen ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ise 0,86  olarak  hesaplanmıştır.  Yapılan analizler  sonucunda  ölçeğin  üç alt faktöre  sahip olduğu  ve  bu  faktörlerdeki maddelerin faktör yük değerlerinin 0.45 ile 0.70 arasında değiştiği saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The  aim  of  this  study  is  to  develop  a  “Valid  and  Reliable  Educational Games Attitude  Scale”  which  can  be  used  to  identify  the  attitudes  of primary  school  students  to  educational  games  at  Turkish  lesson.  In  the development of the draft scale, initial items are prepared in terms of an expert’s  opinions.  In  the  5  likerts typical  scale  was  administered  to  339 primary school students at 4 primary schools in Erzurum. Factor analysis was  conducted  in  order  to  determine  the  construct  validity  and  the Cronbach  Alpha,  total  internal  reliability  coefficient,  of  the  scale  was calculated  as  0,86.  Results  show  that  the  scale  has  3  factors,  and  its items, in terms of total item correlation, changed  between 0,45 and 0,70.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :