Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The magazine named gürbüz türk çocuğu was first published in 1926 and continued to be published for ten years. the magazine was published by the social services and society for the protection of children with the purpose of giving information on subjects

Yazar kurumları :
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
1045
DOI :
Özet Türkçe :

Çevre/doğa yazarlara ilham veren vazgeçilmez konulardan biri olagelmiştir. 1980 sonrasında öne çıkan romancılardan biri olan Latife Tekin, doğa tahribatı ve iklim değişikliklerinin yarattığı çevresel sorunlara karşı hassasiyetini romanlarının kurgusal evrenine aktaran yazarlardandır. İlk dönem romanlarında doğayı daha çok animist bir bakışla değerlendiren ve insanın doğanın bir parçası olduğu argümanından hareket eden Tekin, son dönem romanlarında çevreci anlayışını politik bir duruş haline getirerek sistem eleştirisi yapmaya başlamıştır. Bu çalışmada Latife Tekin'in romanlarındaki doğa, iklim ve çevresel unsurlara ilişkin temalar analitik ve karşılaştırmalı bir şekilde ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Environment and nature has been one of main themes which has given inspiration to authors in literature. Latife Tekin, who began writing after 1980, is a novelist who carries her awarenes of nature, particularly an awareness of the destruction of nature to her novels. Tekin, approaches nature with a somewhat animist point of view and in her earlier novels argues that human beings are a part of nature. In her later novels her views on environment turn into a political stance. This study specifes and discusses Latife Tekin’s views on nature and environment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :