Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi - ODAD

"Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi (ODAD) ülkemizde örgütsel davranış alanındaki dergi eksikliğini doldurabilmek amacıyla yayın hayatına başlamıştır. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi (ODAD) örgütsel davranış alanı ile ilgili nitelikli makalelerin yer aldığı akademik, uluslararası ve ""hakemli"" bir dergidir. ODAD’in yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergimiz, hakemlerin ve yazarların kimliklerinin birbirinden gizlendiği çift kör-hakem değerlendirmesi sistemini kullanacaktır. Dergimizde başlangıç itibariyle Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanacaktır.

Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisinin temel amacı, kuram ve uygulama arasında bağ kurarak davranışları analiz etmek ve iş hayatındaki insanların davranışlarını anlaşılır hale getirmektir. Bu sayede örgütün en önemli kaynağı olan insandan en üst düzeyde faydalanılması, çalışan davranışlarının daha iyi yönetilmesi; ayrıca akademisyen, uygulayıcı ve okuyucuların bilgiye daha kolay ulaşmaları ve paylaşmaları sağlanacaktır. "