Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

dergİabant AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

İmtiyaz Sahibi/Published By

AİBÜ İlahiyat Fakültesi adına Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

 

Editörler

Yrd. Doç. Dr. Osman MUTLUEL

Yrd. Doç. Dr. Kılıç Aslan MAVİL

 

Dil Editörleri

Yrd. Doç. Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ

Okt. Laila MAHMOUD

Arş. Gör. M. Faruk ÇİFTÇİ

 

Web Editörü

Yrd. Doç. Dr. Kılıç Aslan MAVİL

 

İletişim ve Sekretarya

Öğr. Gör. Hayati SAKALLIOĞLU

 

İlahiyat alanında yapılan çalışmalara yayın yoluyla katkıda bulunmak.