Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dünyası

Dergi hakkında bilgi.

Bilgi Dünyası, üniversite ve araştırma kütüphanelerini ilgilendiren, bilgi ve belgebilim dünyasına ilişkin sorunları inceleyen, çözüm önerileri sunan, mesleki gelişme/yenilikleri içeren ve mesleğe katkıda bulunur niteliklere sahip makaleleri dikkate almaktadır. Türkiye’de bilgibilim ve kütüphanecilik alanının bilimsel boyutlarda ilerlemesine katkı sağlamak. Üniversite ve araştırma kütüphaneleri ağırlıklı olmak üzere, bilgibilim, bilgi hizmetleri, bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları incelemek ve çözüm önerileri sunmak Bilgi ve Belge Yönetimi alanının çeşitli konularında kişisel görüşler, bilgi merkezleri ve kitap eleştirileri, haberler ve mesleki toplantı duyuruları okuyuculara sunmak.