Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk cumhuriyetlerin de demokrasi ve yolsuzluk ilişkisi: panel veri analizi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
1104
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı 6 Türk Cumhuriyetinde 2002-2011 dönemi için Demokrasi ve Yolsuzluk arasındaki karşılıklı ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla Pedroni eşbütünleşme testi ile Canning ve Pedroni panel nedensellik analizi kullanılmıştır. Bu seriler arasındaki uzun dönemli ilişki Pedroni eşbütünleşme testi ile incelenmiş ve her iki değişkenin uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda uzun dönemde Demokrasi ve Yolsuzluk değişkenleri arasında bir eşbütünleşme ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu eşbütünleşme ilişkisinin yönünü tespit etmek amacıyla yapılan nedensellik araştırmalarından Lamda-Pearson istatistiğine göre panelin geneli için panel nedensellik sonuçları beklenildiği gibi Demokrasiden Yolsuzluğa doğru (%10 anlamlılık seviyesinde zayıf düzeyde) tek yönlü bir nedensellik ilişkisini göstermektedir. Bu nedensellik ilişkisinin katsayısı ise beklenildiği gibi negatiftir. Bu bağlamda yolsuzlukla mücadele etmek isteyen ülkelerin demokratikleşmeye yönelik uygulamalara daha fazla önem verilmesi önerilebilir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate the long-run relationship between Democracy and Corruption in the 6 Turkish Republics over the period from 2002 to 2011 by utilizing the Pedroni panel cointegration and Canning-Pedroni causality methods. According to Pedroni Panel cointegration result there is a cointegration relationship between Democracy and Corruption in the long run. The results of Lamda-Pearson statistics indicate the long-run uni-directional causality (but the causality is weak) from Democracy to Corruption. The coefficient of the relationship is negative as expected. It is concluded that there is a cointegration relationship between Democratization and Corruption. Thus, it is recommended that countries should focus more on promoting democracy to struggle corruption.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :