Bilkent Senfoni Orkestrasının Türkiye’nin Müzik Hayatındaki Rolü

Öz Bu çalışmada senfoni orkestrasının tarihçesi ve Bilkent SenfoniOrkestrası’nın oluşumuna İhsan Doğramacı’nın verdiği maddi ve manevi destek, kuruluşsüreci ve kuruluş amacı anlatılmıştır. BSO, 1993’te Bilkent Üniversitesininözgün bir sanat projesi olarak kuruldu. Orkestra, Müzik ve Sahne SanatlarıFakültesinin öğretim kadrosunda yer alan Türk ve yabancı sanatçılarlaçalışmalarını sürdüren akademik ve uluslararası bir sanat topluluğudur. BSOtarihçesi Bilkent Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrası’nın AnkaraHipodromunda verdiği konserden başlar. Bilkent Senfoni Orkestrası’nın kuruluşfikri 1991 yılında İlk Uluslararası Yaz Okulu ve ardından Uluslararası GençlikSenfoni Orkestrası’ndan kaynaklanır. Bu orkestraların kuruluş fikri Prof. ErsinOnay’a aittir. 1991-1992 yılları arasında Bilkent’te her yaz UluslararasıGençlik Orkestrası bir araya gelip çalışmalarını sürdürmekteydi. Bu orkestrayadünyanın farklı ülkelerinden öğrenciler davet edilmekteydi. Kurulduğu 1993yılından beri gerçekleştirdiği Anadolu Müzik Festivalleri ve etkinliklerde,çeşitli kurum, kuruluş ve özellikle sivil toplum örgütleriyle işbirliğiyapmaktadır. Eğitime katkı sağlayarak, konser verdiği her ilden birer çocukseçip Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinin HazırlıkOkulunda eğitim almalarını sağlamıştır.

Kaynakça

Celal Ertuğ, Türkiye’de ve Dünyada İhsan Doğramacı Olayı, Komat Yayınevi, 1996.

Işın Metin, İhsan Doğramacı ve Müzik, Meteksan Yayınevi, 2001.

Ersin Onay, Anadolu Avrupa Türklerin Dergisi, 1998.

Şinasi Özsoylu, İhsan Doğramacı ile 40 yıl, S. 90, Özkan Matbaacılık, Ankara, 1996.

Благодатов Г. История Симфонического Оркестра, Л.,Музыка, 1969, 310 с.

(Blagodatov G., Senfoni Orkestra Tarihi. L.,Müzik, 1969, 272 ve 310 s.)

90430 22767

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sahip Oldukları Temel Değerler ile Akademik Sahtekârlık Eğilimlerinin İncelenmesi

Şerife Dilek BELET BOYACI, Gonca BABADAĞ, Mediha GÜNER

Aday Sınıf Öğretmenlerinde Problemli Akıllı Telefon Kullanımının İncelenmesi

Yunus ALTUNDAĞ, Sefa BULUT

Ortaokul Öğrencilerinin Yüzdeler Konusunda Sayı Duyularının İncelenmesi

Ayşenur YAPICI, Mesture KAYHAN ALTAY

Kodály Metodundan Uyarlanan Deşifre Şarkı Söyleme Uygulamaları

Kıvanç AYCAN

4. Sınıf “Saf Madde ve Karışım” Konusunun Öğretiminde 5e Modeli ile Desteklenen Bağlam Temelli Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Ayşegül DERMAN, Özlem BADELİ

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Farklı Okunabilirlik Formüllerine Göre İncelenmesi

Özlem ULU KALIN, Erol KOÇOĞLU

Oyunlaştırılmış Çevrimiçi Sınıf Yanıtlama Sisteminin Akademik Başarıya Etkisi ve Sisteme Yönelik Görüşler

Yusuf İslam BOLAT, Ömer ŞİMŞEK, Ülkü ÜLKER

Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Eğitsel Yazılımların Çok Boyutlu Değerlendirilmesi

Hülya KARTAL, Şehnaz BALTACI GÖKTALAY, Şehnaz SUNGURTEKİN

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Girişimcilik Becerisinin Kazandırılmasına Yönelik Kaynaklar Bibliyografyası

Murat TARHAN, Fahri KILIÇ

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Dersleri Öğrenme Çıktılarının Özel Alan Yeterlikleriyle Örtüşme Düzeyi

Yunus ÖZYURT, Mehmet BAHAR, Zekeriya NARTGÜN