İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması

...
Anahtar Kelimeler:

The Study of Motivation Scale Development for Operating Systems and Applications Course

...

140427 37325

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Açımlayıcı Faktör Analizinde Tekrar Edilebilirlik: Kavram Ve Uygulama

Gizem Uyumaz, Ezgi Mor Dirlik, Ömay Çokluk

İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Çalışma Sürecine İlişkin Görüşlerinin Metaforlar Yoluyla İncelenmesi

Asuman Seda Saracaloğlu, Murat Çırakoğlu, Yasin Akay

Biçimlendirici Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Değerlendirme Tercihleri Üzerindeki Etkisi Bir Ölçekleme Çalışması

Celal Deha Doğan

Okul Yöneticilerinin Öğretmenliğe Dönüş Sürecine İlişkin Görüşleri

Yener Akman

İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması

Yaşar Kazu, Oğuzhan Özdemir, Pınar Erten

Öğretmen Adaylarının Sanat Eğitimi İhtiyacına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Onur Yılmaz, Gülsün Şahan

Bireysel Eğitim Programlarında Bilişim Desteğinden Faydalanılmasının Öğretmenlerin Tutumları Üzerindeki Etkisi

Neslin İhtiyaraoğlu, Esra Karabağ Köse

Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Motivasyonlarına ve Matematik Kaygı Düzeylerine Etkisi

Salih Çakır, Serdar Aztekin

Teachıng Basıc Addıtıon Operatıons Wıth Interacttıve Unıt To Chıldren Wıth Mental Retardatıon

Ahmet Yıkmış

Otizm Spektrum Bozukluğu İle Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Arasındaki İlişkinin Regresyon Analizi İle İncelenmesi

Cem Koparan, Avşar Ardıç, Olga Selin Hunler, Mehmet Cem Akköse