Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli

Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde 2016/2017 üretim sezonunda %24.92’lik pay ile dünyada birinci sırada yer almaktadır. Türkiye’yi ABD, Çin, İran ve Özbekistan takip etmektedir. İklim faktörlerine bağlı olarak dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde dalgalanmalar yaşanmaktadır. Dünya çekirdeksiz kuru üzüm ihracat hacmi, yıllara göre değişmekle birlikte, yaklaşık 750 bin ton civarındadır. 2016/2017 ihracat döneminde, dünya ihracatı 774.714 ton olup Türkiye’nin payı %34’tür. Aynı zamanda, üretilen üzümün yaklaşık %85’ini ihraç etmesiyle; dünya çekirdeksiz kuru üzüm piyasasında da söz sahibi bir ülkedir. Dünya ihracatında, Türkiye’yi; İran, ABD, Özbekistan ve Şili izlemektedir. Türkiye’de çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı genel olarak İzmir’den yapılmaktadır. Ayrıca İzmir Ticaret Borsası’nda işlem görmekte ve piyasa burada gerçekleşmektedir. Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde temel problemler; iklim durumuna bağlı olarak üretimde yıllara göre oluşan önemli dalgalanmalar, ihracata giden ürünlerde kalıntı sorunu, üretici örgütlerinin yaygın ve etkin olmaması şeklinde sıralanabilir. Bu çalışmada; dünyada ve Türkiye’de çekirdeksiz kuru üzüm üretim durumu ortaya konulmuş, dış ticaret yapısı irdelenmiş, Türkiye’nin ihracatını artırılabilmesi için izlenmesi gereken politikalar üzerinde durulmuştur.

Seedless Raisins’ Export Potential of Turkey

Turkey is ranking the first in the world production of seedless raisins in the world with a 24.64 % share in the 2016/2017 production season. The subsequent producers are the USA, China, Iran, and Uzbekistan. Depending on the climate factors, there have been yearly fluctuations in the production of world seedless raisins. Despite the number of seedless raisins exported are highly year dependent, it is about 750 000 tons in the world, 34% of which belong to Turkey. At the same time, with the export rate of approximately 85% of the raisins produced; Turkey is a key country in the world seedless raisins market. In terms of the exported amount, Iran, the USA, Uzbekistan, and Chile follow Turkey. Seedless raisins are usually exported out from Izmir, Turkey. It is also traded on the Izmir Commodity Exchange, and the market is taking place there. Turkey's main problems in the production of seedless raisins; climate-dependent fluctuation in raisins production in differing years, excessive pesticide residues in the products, lacking efficiency and number of producer organizations. In this study; seedless raisins production of Turkey and the world were elucidated along with the structure of the international market and consequently, the required policies in order to increase Turkey’s raisins export were suggested.

___

Anonim, 2018. Tariş Üzüm Birliği Kayıtları, http://www.tarisuzum.com.tr/ (Erişim tarihi: 03.09.2018).

Bashimov, G. 2017. Türkiye’de Üzüm Üretimi ve İhracat Performansı. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2017, 31 (2): 57-68.

Erkan, B. 2012. Türkiye’nin Geleneksel İhraç Tarım Ürünlerinde Uzmanlaşma Düzeyi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4 (1): 75-83.

FAO, 2016. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) http://www.fao.org/faostat/en/#data (Erişim tarihi: 20.09.2018).

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) 2018. Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, 2017 Yılı Çekirdeksiz Kuru Üzüm Raporu. http://koop.gtb.gov.tr/data/5ad06e70ddee7dd8b423eb2c/2017%20Kuru%20%C3%9Cz%C3%BCm%20Raporu.pdf (Erişim tarihi: 04.09.2018).

ITC, 2017. International Trade Centre, Trade Map, https://www.trademap.org/Index.aspx (Erişim tarihi: 10.09.2018).

Karlı, B., Gül, M., Kadakoğlu, B., ve Karadağ Gürsoy, A. 2018. Türkiye’de Tarımda Üretici Örgütlenmesinin Önemi ve Gelişimi. Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı (1): 318-329.

Miran, B., Atış, E., Kenanoğlu Bektaş, Z., Cankurt, M., Bayaner, A., ve Karabat, S. 2015. Uluslararası Kuru Üzüm Piyasasında Rekabet Edebilirlik Üzerine Bir Araştırma. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1): 40-47.

Semerci, A., Kızıltuğ, T., Çelik, A., ve Kiracı, M. 2015. Türkiye Bağcılığının Genel Durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2015, 20 (2): 42-51. Tosun, 2005. Şarap Sektör Araştırması, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Araştırma Müdürlüğü. http://www.kalkinma.com.tr/data/file/raporlar/ESA/SA/2005-SA/SA-05-04-15_Sarap_Sektoru.pdf (Erişim tarihi: 10.12.2018).

TÜİK, 2018. Türkiye İstatistik Kurumu, Dış Ticaret İstatistikleri. Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına (SITC, Rev.3) Göre Dış Ticaret. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 (Erişim tarihi: 20.09.2018).

USDA, 2018. United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service. https://www.fas.usda.gov/data/raisins-world-markets-and-trade (Erişim tarihi: 04.09.2018)

___

Bibtex @derleme { sduzfd501099, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, number = {2}, pages = {201 - 211}, title = {Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli}, key = {cite}, author = {Karlı, Bahri and Gül, Mevlüt and Kadakoğlu, Bektaş} }
APA Karlı, B. , Gül, M. & Kadakoğlu, B. (2019). Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli . Ziraat Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 201-211 .
MLA Karlı, B. , Gül, M. , Kadakoğlu, B. "Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli" . Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 201-211 <
Chicago Karlı, B. , Gül, M. , Kadakoğlu, B. "Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 201-211
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli AU - Bahri Karlı , Mevlüt Gül , Bektaş Kadakoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 211 VL - 14 IS - 2 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli %A Bahri Karlı , Mevlüt Gül , Bektaş Kadakoğlu %T Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli %D 2019 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Karlı, Bahri , Gül, Mevlüt , Kadakoğlu, Bektaş . "Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 / 2 (Aralık 2019): 201-211 .
AMA Karlı B. , Gül M. , Kadakoğlu B. Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli. ZFD. 2019; 14(2): 201-211.
Vancouver Karlı B. , Gül M. , Kadakoğlu B. Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 14(2): 201-211.
IEEE B. Karlı , M. Gül ve B. Kadakoğlu , "Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 2, ss. 201-211, Ara. 2019
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.5b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Erkenci Armut Çeşit Adayı Bazı F1 Melezlerin Morfolojik ve Ticari Değerler Yönünden Değerlendirilmesi

Kerem MERTOĞLU, Mehmet POLAT, Yasemin EVRENOSOĞLU

Elma Karaleke Hastalığı (Venturia Inaequalis (Cke) Wint.)’Na Karşı Bazı Fungisitlerin Farklı Ph ve Sıcaklıkta Etkinliklerinin Belirlenmesi

Evrim ARICI, Hasan DEMİREKİN

Farklı Çinko ve Demir Dozlarının NC-7 Yer Fıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşidinde Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi

Çiğdem BOYDAK, Orhan KARA, Rasim ARSLAN, Ayşe Nuran ÇİL, Abdullah ÇİL, Hatun BARUT, Seyyid IRMAK

Kayseri İli Çerezlik Kabak Meyvelerinde Çürüme: Risk Faktörleri ve Öneriler

H. Handan ALTINOK, Ender Şahin ÇOLAK, M. Alper ALTINOK

Kireçli Anamateryal Üzerinde Oluşan Topraklarda Çinko Adsorpsiyonu ve Toprak Özellikleriyle İlişkileri

Veli UYGUR, Bilal KAYA

Rototiller İlerleme Hızının Toprak Sıkışması ve Bazı Toprak Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi

İbrahim YÜKSEL, Davut AKBOLAT

Farklı Azot Dozu ve Biçim Zamanlarının Arı Otu (Phacelia tanacetifolia Bentham )’nun Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Mevlüt TÜRK, Mehmet ALAGÖZ

Farklı Azotlu Gübre Dozlarının Bazı Tek Yıllık Çim (Lolium multiflorum L.) Çeşitlerinin Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Mevlüt TÜRK, Merve PAK, Emre BIÇAKÇI

Süt Sığırcılığında Irkın Sürdürülebilirlik Üzerine Etkisi

Hayati KÖKNAROĞLU, İsmail ÇINAR

Bombus terrestris İşçi Arılarının Bazı Morfolojik Özelliklerinin ve Morfolojik Özelliklerin Polen Yükü Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Özlem GÖKMEN, Ayhan GÖSTERİT