Armutta (Pyrus pyrifolia Nakai cv. Chojuro) Yapraktan Gübre Uygulamasının Bitkisel Gelişim, Meyve Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi

Bu araştırma, Asya grubunda yer alan Chojuro armut çeşidinde yapraktan bazı mikro element uygulamalarının etkisini belirlemek amacıyla Uşak ilinde 3 x 4 m dikim aralığında kurulan üretici bahçesinde 2018 yılında yürütülmüştür. Araştırmada demir (Fe), çinko (Zn), mangan (Mn) ve bakır (Cu) elementlerine ilişkin farklı sıklıkta uygulanan yaprak gübresi uygulamasının bitkisel gelişim, meyve verim ve kalite özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmada yapraktan gübrelemede yineleme sayısının artışı, bitkilerde yaprak alanı ile sürgün uzunluğu ve çapında önemli düzeyde artışlar sağlamıştır. Kontrol grubundaki bitkilere kıyasla 3 kez yapılan gübreleme sonucunda elde edilen yaprak Fe, Zn, Mn ve Cu içeriği, sırasıyla yaklaşık %33, %61, %189 ve %80 oranında artış sağlamıştır. Diğer yandan, yaprak gübresi uygulamasının verim üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. Kontrol grubundaki bitkilere kıyasla 3 kez yapılan gübreleme sonucunda elde edilen meyve ağırlığı, yaklaşık %28 oranında artış sağlamıştır. Uygulamalar sonucunda meyvelerde SÇKM miktarının arttığı (%12.8’den %14.3’e yükselmiştir), buna karşın meyve eti sertliğinin azaldığı gözlenmiştir. Gübreleme sayısındaki artışla birlikte daha koyu renkli meyveler elde edilmiştir. Ülkemiz için oldukça yeni meyve türü olan Asya armudu türünde, mikro besin elementi noksanlıklarında yapraktan gübreleme yöntemine başvurmak kaliteli ürün alabilme adına uygulanabilecek dikkate değer bir yöntemdir.

The Effect of Foliar Nutrient Application on Plant Growth, Fruit Yield and Quality Characteristics of Asian Pear (Pyrus pyrifolia Nakai cv. Chojuro)

The experiment was carried out to determine the effect of foliar micro element application on Chojuro cultivar in Asian pear (Pyrus pyrifolia Nakai) in producer orchard that established in 3 x 4 m spacing in Uşak ecological condition in 2018. In the experiment, it was investigated the using foliar microelement (Fe, Zn, Mn and Cu) fertilization method with different application frequency effects on the plant growth, fruit yield and quality characteristics of Chojuro cultivar. As a result, the leaf area and shoots length and diameter in plants increased with a rising foliar application numbers. The application of foliar fertilizer yielded dark-colored fruits.3 times applications were increased leaf Fe, Zn, Mn and Cu content by 33%, 61%, 189% and 80%, respectively. However, the foliar nutrient application did not cause any significant differences in fruit yield. Especially 3 times applications were increased fruit weight by 28%. The total soluble solids (TSS) rised from 12.8% to 14.3% with the increased foliar application, but the fruit firmness was significantly reduced. For the Asian pear cultivation, which is fairly new in the Turkey, application of foliar fertilization method in micronutrient deficiencies could be applied to obtain quality products.

___

Akçay, M.E. ve Yücer, M.M. 2008. Armut, Hasat Yayıncılık Limited ŞTİ., İstanbul.

Anonymous, 2016. FAO Statistical database. http://apps.fao.org/page/collestionssubset: agriculture (erişim tarihi: 02.06.2019)

Antunes, M.D.C., Neves, N., Curado, F., Rodrigues, S., Panagopoulos, T. 2004. The Effect of Pre and Postharvest Calcium Applications on ‘Hayward’ Kiwifruit Storage Ability, Acta Horticulturae, 682: 909-916.

Bell, R.L., Quamme, H.A., Layne R.E.C., Skirvin, R.M. 1996. Pears. In: Fruit Breeding. (Ed. Janick, J. and Moore, J.N.), John Wiley and Sons, Inc., USA, pp. 441-514.

Bonomelli, C. and Ruiz, R. 2010. Effects of Foliar and Soil Calcium Application on Yield and Quality of Table Grape cv. ‘Thompson Seedless’ Journal of Plant Nutrition, 33: 299-314.

Chapman, H.D. and Pratt, P.F. 1961. Method of Analysis for Soils, Plant and Waters. University of California, Div. Agr. Sci, Berkeley, California.

Davarpanah, S., Tehranifar, A., Abadia, J., Val, J., Davarynejad, G., Aran, M., Khorassani, R. 2018. Foliar Calcium Fertilization Reduces Fruit Cracking in Pomegranate (Punica granatum cv. Ardestani) ScientiaHorticulture, 230: 86-91.

Eman, A.A., Abd El-Moneim, M.M.M., Abd El Migeed, O., Ismail, M.M. 2007. GA3 and Zinc Sprays for Improving Yield and Fruit Quality of Washington Navel Orange Trees Grown under Sandy Soil Conditions Research Journal of Agriculture and Biological Science, 3: 498-503.

Ekici İ. ve Yıldırım A.N. 2017. Asya Armut (Pyrus pyrifoliaNak.) Çeşitlerinin Uşak Koşullarında Morfolojik, Fenolojik, Pomolojik ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21: 118‐124.

Erdem, H. ve Öztürk, B. 2012. Yapraktan Uygulanan Çinko’nun BA-29 Anacı Üzerine Aşılı Armut Çesitlerinin Verimi, Mineral Element İçeriği ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7: 93-106.

Erogul, D. 2014. Effect of Preharvest Calcium Treatments on Sweet Cherry Fruit Quality Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 42: 150-153.

Gardiner, D.T. and Miller, R.W. 2008. Soils in Our Environment, 11th Edition, Pearson/Prentice Hall, Upper Saddle Hill, Ne Jersey, USA.

Gurel, S. and Basar, H. 2016. Effects of Applications of Boron with Iron and Zinc on the Contents of Pear Trees Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 44: 125-132.

Hamouda, H.A., El-Dahshouri, M.F., Omaima, M.H., Nagwa, G.Z. 2015. Response of Le Conte Pear Performance, Chlorophyll Content and Active Iron to Foliar Application of Different Iron Sources under the Newly Reclaimed Soil Conditions International Journal of ChemTech Research, 8: 1446-1453.

Hudina, M. and Stampar, A. 1999. Influence of Foliar Fertilization on Quality of Pear (Pyrus communisL.) cv. ‘Williams’ Developments in Plant and Soil Sciences, 86: 87-90.

Jones, J.B., Wolf, Jr. B., Mills, H.A. 1991. Plant Analysis Handbook, Micro-Macro Publishing, Inc., USA.

Kacar, B. 1972. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri (II. Bitki Analizleri), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara.

Kacar, B. ve Katkat, A.V. 2010. Bitki Besleme, (5. baskı), Nobel Yayınları, Ankara.

Karaçalı, İ. 2002. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:494, İzmir.

Koksal A.I., Dumanoglu, H., Gunes N.T., Aktas, M. 1999. The Effects of Different Amino Acid Chelate Foliar Fertilizers on Yield, Fruit Quality, Shoot Growth and Fe, Zn, Cu, Mn Content of Leaves in Williams Pear Cultivar (Pyrus communis L.) Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23: 651-658.

Küçüker, E., Öztürk, B., Özkan, Y., Yıldız, Y. 2015. Yapraktan Üre Uygulamasının Farklı Armut (Pyrus communisL.) Çeşitlerinde Verim, Meyve Kalitesi ve Bioaktif Bileşikler Üzerine Etkisi Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4: 78-86.

McCauley, A., Jones, C., Jacobsen, J. 2009. Plant Nutrient Functions and Deficiency and Toxicity Symptoms Nutrient Management Module 9, Montana State University Extension Service Publication, USA.

Ozturk, I., Ercisli, S., Kalkan, F., Demir, B. 2009. Some Chemical and Physico–Mechanical Properties of Pear Cultivars African Journal of Biotechnology, 8: 687-693.

Özçağıran, R., Ünal, A., Özeker, E., İsfendiyaroğlu, M. 2005. Ilıman İklim Meyve Türleri, Sert Kabuklu Meyveler, (3. Cilt), Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.

Sandhu, A.S., Singh, K., Mann, S.S., Grewal, G.P.S. 1994. Influence of Sources of Zinc on Growth and Nutrient Status of Sand Pear (Pyrus pyrifolia (Burm) Nakai) Acta Horticulturae, 367: 214-223.

Yıldırım, F., Ekici, İ., Yıldırım, A.N., Şan, B., Kelebek, C., Çoruk, T. 2015. Atago ve Kosui Asya Armut Çeşitlerinde Elle Seyreltme Uygulamalarının Meyve Kaliteleri Üzerine Etkileri Bahçe, 45: 1212-1215.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd581552, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, number = {2}, pages = {177 - 185}, title = {Armutta (Pyrus pyrifolia Nakai cv. Chojuro) Yapraktan Gübre Uygulamasının Bitkisel Gelişim, Meyve Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Yıldız, Ercan and Sümbül, Ahmet and Öyke, Sevgi} }
APA Yıldız, E. , Sümbül, A. & Öyke, S. (2019). Armutta (Pyrus pyrifolia Nakai cv. Chojuro) Yapraktan Gübre Uygulamasının Bitkisel Gelişim, Meyve Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi . Ziraat Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 177-185 .
MLA Yıldız, E. , Sümbül, A. , Öyke, S. "Armutta (Pyrus pyrifolia Nakai cv. Chojuro) Yapraktan Gübre Uygulamasının Bitkisel Gelişim, Meyve Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi" . Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 177-185 <
Chicago Yıldız, E. , Sümbül, A. , Öyke, S. "Armutta (Pyrus pyrifolia Nakai cv. Chojuro) Yapraktan Gübre Uygulamasının Bitkisel Gelişim, Meyve Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 177-185
RIS TY - JOUR T1 - Armutta (Pyrus pyrifolia Nakai cv. Chojuro) Yapraktan Gübre Uygulamasının Bitkisel Gelişim, Meyve Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi AU - Ercan Yıldız , Ahmet Sümbül , Sevgi Öyke Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 185 VL - 14 IS - 2 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Armutta (Pyrus pyrifolia Nakai cv. Chojuro) Yapraktan Gübre Uygulamasının Bitkisel Gelişim, Meyve Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi %A Ercan Yıldız , Ahmet Sümbül , Sevgi Öyke %T Armutta (Pyrus pyrifolia Nakai cv. Chojuro) Yapraktan Gübre Uygulamasının Bitkisel Gelişim, Meyve Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi %D 2019 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldız, Ercan , Sümbül, Ahmet , Öyke, Sevgi . "Armutta (Pyrus pyrifolia Nakai cv. Chojuro) Yapraktan Gübre Uygulamasının Bitkisel Gelişim, Meyve Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 / 2 (Aralık 2019): 177-185 .
AMA Yıldız E. , Sümbül A. , Öyke S. Armutta (Pyrus pyrifolia Nakai cv. Chojuro) Yapraktan Gübre Uygulamasının Bitkisel Gelişim, Meyve Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. ZFD. 2019; 14(2): 177-185.
Vancouver Yıldız E. , Sümbül A. , Öyke S. Armutta (Pyrus pyrifolia Nakai cv. Chojuro) Yapraktan Gübre Uygulamasının Bitkisel Gelişim, Meyve Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 14(2): 177-185.
IEEE E. Yıldız , A. Sümbül ve S. Öyke , "Armutta (Pyrus pyrifolia Nakai cv. Chojuro) Yapraktan Gübre Uygulamasının Bitkisel Gelişim, Meyve Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 2, ss. 177-185, Ara. 2019
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.3b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kurutmalık Elma Dilimleme Makinası Tasarımı ve Prototipinin Geliştirilmesi

Deniz YILMAZ, Kaan BOZKURT

Kayseri İli Çerezlik Kabak Meyvelerinde Çürüme: Risk Faktörleri ve Öneriler

H. Handan ALTINOK, Ender Şahin ÇOLAK, M. Alper ALTINOK

Süt Sığırcılığında Irkın Sürdürülebilirlik Üzerine Etkisi

Hayati KÖKNAROĞLU, İsmail ÇINAR

Domates (Solanum lycopersicum) Bitkisinde Azot İçeriğinin Hiperspektral Algılama Teknikleriyle Belirlenebilirliğinin Araştırılması

Esma KARĞI, Levent BAŞAYİĞİT

Sater (Satureja hortensis L.) Genotiplerinin Farklı Lokasyonlarda Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Nimet KATAR, Zehra AYTAÇ

Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli

Bahri KARLI, Mevlüt GÜL, Bektaş KADAKOĞLU

Elma Karaleke Hastalığı (Venturia Inaequalis (Cke) Wint.)’Na Karşı Bazı Fungisitlerin Farklı Ph ve Sıcaklıkta Etkinliklerinin Belirlenmesi

Evrim ARICI, Hasan DEMİREKİN

Farklı Çinko ve Demir Dozlarının NC-7 Yer Fıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşidinde Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi

Çiğdem BOYDAK, Orhan KARA, Rasim ARSLAN, Ayşe Nuran ÇİL, Abdullah ÇİL, Hatun BARUT, Seyyid IRMAK

Isparta Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Spearmint Grubu Nane Klon ve Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Selma YASAK, İsa TELCİ

Farklı Azot Dozu ve Biçim Zamanlarının Arı Otu (Phacelia tanacetifolia Bentham )’nun Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Mevlüt TÜRK, Mehmet ALAGÖZ