Kayısı Yapraklarında Besin Elementi ve Besin Elementi Oranlarının Mevsimsel Değişimi

Meyve bahçelerinin beslenme durumunun belirlenmesinde en iyi metot yaprak analizleridir. Bitki dokularının besin elementi seviyeleri bitkilerin besin elementi alımını en doğru şekilde yansıtır. Bu çalışma Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü arazisinde bulunan 12 yaşında ve tohum anacı üzerine aşılı “İsmail Ağa” kayısı çeşidinde yürütülmüştür. Tam çiçekten başlayıp yaprak dökümüne kadar 2 haftada 1 olmak üzere toplam 15 farklı dönemde yaprak örnekleri alınmıştır. Yaprakların besin elementi içerikleri belirlenmiş ve besin elementleri ve besin elementleri arasındaki oranların mevsimsel değişimleri araştırılmıştır. Yapraklarda N, P, Cu, Mn ve Zn sezon ortasına kadar hızlı bir azalış göstermiştir. İlerleyen zamanlarda N hafif azalırken P hafif artış göstermiştir. Cu, Mn ve Zn ise sezon sonuna kadar stabil kalmıştır. Ca vejetasyon sonuna kadar artarken K ve B başlangıçta sezon ortasına kadar bir artış gösterirken daha sonar azalan bir değişim göstermiştir. Mg ilk 3 dönemde hızlı bir artış göstermiş fakat ilerleyen zamanlarda azalmıştır. Fe sezon boyunca değişmemiştir. Yaprakların N:P, N:K, N:Ca, N:Mg, K:P, K:Ca, K:Mg, P:Zn, Ca:B, K:B oranları sırasıyla ve ortalama olarak 3.49-11.58, 0.49-1.97, 0.61-7.18, 3.96-12.94, 3.12-17.40, 1.07-3.64, 5.54-10.73, 80-523, 210-788, 687-989 olmuştur.

Seasonal Variation of Nutrients and Nutrient Rations in Apricot Leaves

The best method for determining the nutritional status of fruit orchards is leaf analysis. Nutrient levels of plant tissues reflect the nutrient uptake of plants in the most accurate way. This study was conducted on 12 years old "İsmail Ağa" apricot cultivar grafted on “Apricot Seedling” rootstock at Egirdir Fruit Research Institute, Isparta-Turkey. In every couple of weeks as regular, leaf samples were collected at 15 different stages from starting full bloom to lasting until the end of the season. Nutrient contents of leaf were determined and the seasonal changes of nutrients and the rations between nutrients were investigated. In leaves, N, P, Cu, Mn and Zn showed a rapid decrease until mid-season. In the following periods, while N decreased and P increased slightly. Cu, Mn and Zn remained stable until the end of the season. While Ca increased until at the end of vegetation, K and B showed initially an increasing change until mid-season, subsequently a decreasing change. Mg showed a rapid increase in the first 3 periods but decreased in the following periods. Fe didn’t changed throughout the season. The rations of N:P, N:K, N:Ca, N:Mg, K:P, K:Ca, K:Mg, P:Zn, Ca:B, K:B in leaf were respectively and averagely 3.49-11.58, 0.49-1.97, 0.61-7.18, 3.96-12.94, 3.12-17.40, 1.07-3.64, 5.54-10.73, 80-523, 210-788, 687-989.

___

Anonymous, 2006. Fertilizing Apples. Spectrum Analytic Inc., Washington, 1-23.

Aichner, M. and Stimpfl, E., 2002. Seasonal Pattern and Interpretation of Mineral Nutrient Concentrations in Apple Leaves. Acta Horticulturae. (ISHS) 594: 377-382.

Buwalda, J.G. and Meekings, J.S., 1990. Seasonal Accumulation of Mineral Nutrients in Leaves and Fruit of Japanese Pear (Pyrus serotina rehd.). Scientia Horticulturae, 41: 209-222.

Custodio, L., Correia, P.J., Martins-Louçao, M.A. and Romano, A., 2007. Floral Analysis and Seasonal Dynamics of Mineral Levels in Carob Tree Leaves. Journal of Plant Nutrition, 30 (5): 739-753.

Haynes, R.J. and Goh, K.M., 1980. Variation in The Nutrient Content of Leaves and Fruit with Season and Crown Position for Two Apple Varieties. Australian Journal of Agricultural Research, 31 (4): 739-748.

Hoying, S., Fargione, M. and Iungerman, K., 2004. Diagnosing Apple Tree Nutritonal Status: Leaf Analysis Interpretation and Defiency Symptoms. New York Fruit Quarterly, 12 (11): 6-19.

Leece, D.R. and Gilmour, A.R., 1974. Diagnostic Leaf Analysis for Stone Fruit: Seasonal Changes in the Leaf Composition of Peach. Australian Journal of Experimental Agriculture and Animal Husbandry, 14 (71): 822-827.

Munoz, N., Guerri, J., Legaz, F. and Primo-millo, E., 1993. Seasonal Uptake of 15N-nitrate and Distribution of Absorbed Nitrogen in Peach Trees. Plant and Soil, 150: 263-269.

Nachtigall, G.R. and Dechen, A.R, 2006. Seasonality of Nutrients in Leaves and Fruits of Apple Trees. Scientia Agricola. (Piracicaba, Braz.), 63 (5): 493-501.

Özkan, C.F., Ateş, T., Tibet, H. and Arpacıoğlu, A., 1999. Antalya Bölgesinde Yetiştirilen Nar (Punica granatum L, çeşit: Hicaznar) Yapraklarındaki Bazı Bitki Besin Maddelerinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi. Türkiye III. Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, s. 710-714.

Ryan, J., Estafan, G. and Rashid, A., 2001. Soil and Plant Analysis Laboratory, Manual 2nd ed. ICARDA and NARS, Aleppo, Syria, pp. 135-140.

Sıvacı, A., 2006. Seasonal Changes of Total Carbohydrate Contents in Three Varieties of Apple (Malus sylvestris Miller) Stem Cuttings. Scientia Horticulturae, 109 (3): 234-237.

Smith, G.S., Clark, C.J. and Henderson, H.V., 1987. Seasonal Accumulation of Mineral Nutrients by Kiwifruit. I. Leaves, New Phytologist, 106: 81-100.

Stiles, W.C., 1994. Phosphorus, Potassium, Magnesium and Sulfur Soil Management. Tree Fruit Nutrition, Good Fruit Grower, pp. 63-70.

Thomidis, T., Tsipouridis, C. and Darara, V., 2007. Seasonal variation of nutrient elements in peach fruits (cv. May Crest) and its correlation with development of Brown rot (Monilinia laxa). Scientia Horticulturae, 111(3): 300-303.

Tagliavini, M., Scudellari, D., Marangoni, B., Bastianel, A., Franzin, F. and Zamborlini, M., 1992. Leaf Mineral Composition of Apple Tree : Sampling Date and Effects of Cultivar and Rootstock. Journal of Plant Nutrition, 15 (5): 605-619.

Uçgun, K., Akgül, H., Ay, Z. and Altındal, M., 2009. MM 106 Anacına Aşılı Jerseymac Elma Çeşidinde Bazı Besin Elementlerinin Yıl Boyunca Yaprak ve Bitki Öz Suyunda Mevsimsel Değişimleri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2): 171-178.

Uçgun, K., Akgül, H. and Altındal, M., 2010. Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Yaprak ve Bitki Öz Suyunda Bazı Besin Elementlerinin Mevsimsel Değişimleri. 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Bildirileri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 499-506.

Uçgun, K. and Gezgin, S., 2013. Isparta İlinde Bulunan Elma Bahçelerinin Bitki Besleme Yönünden Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (2): 59-65.

Uçgun, K., Gezgin, S., Akgül, H., Atasay, A., Harmankaya, M., Altındal, M., İlban, B., Cansu, M. and Seymen, T., 2014. Elma Ağaçlarında Besin Elementlerinin Dönemsel Değişimi ve Bu Değişimlerin Nedenlerinin İncelenmesi. Meyve Bilimi/Fruit Science Dergisi, 1 (2): 30-37.

Uçgun, K. and Altındal, M., 2016. Farklı Zamanda Olgunlaşan Kiraz Çeşitlerinde Besin Elementlerinin Dönemsel Değişimi. Cilt 1, Meyvecilik. Bahçe, 45: Özel Sayı, 303-308.

Uçgun, K. and Gezgin, S., 2016. Elma Ağaçlarında Vejetasyon Boyunca Bazı Besin Elementleri Arasındaki Dengelerin Değişimi. Cilt 1, Meyvecilik. Bahçe, 45: Özel Sayı, 155-160.

Ünal, M.R., 2010. Kayısı Araştırma Raporu. Fırat Kalkınma Ajansı. http://fka.gov.tr. [Date accessed: 31 December 2018].

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd425155, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, number = {1}, pages = {1 - 10}, title = {Seasonal Variation of Nutrients and Nutrient Rations in Apricot Leaves}, key = {cite}, author = {Uçgun, Kadir and Bayav, Alamettin and Altındal, Mesut and Koçal, Hakkı} }
APA Uçgun, K. , Bayav, A. , Altındal, M. & Koçal, H. (2019). Seasonal Variation of Nutrients and Nutrient Rations in Apricot Leaves . Ziraat Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 1-10 .
MLA Uçgun, K. , Bayav, A. , Altındal, M. , Koçal, H. "Seasonal Variation of Nutrients and Nutrient Rations in Apricot Leaves" . Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 1-10 <
Chicago Uçgun, K. , Bayav, A. , Altındal, M. , Koçal, H. "Seasonal Variation of Nutrients and Nutrient Rations in Apricot Leaves". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Seasonal Variation of Nutrients and Nutrient Rations in Apricot Leaves AU - Kadir Uçgun , Alamettin Bayav , Mesut Altındal , Hakkı Koçal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 14 IS - 1 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Seasonal Variation of Nutrients and Nutrient Rations in Apricot Leaves %A Kadir Uçgun , Alamettin Bayav , Mesut Altındal , Hakkı Koçal %T Seasonal Variation of Nutrients and Nutrient Rations in Apricot Leaves %D 2019 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Uçgun, Kadir , Bayav, Alamettin , Altındal, Mesut , Koçal, Hakkı . "Seasonal Variation of Nutrients and Nutrient Rations in Apricot Leaves". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Eylül 2019): 1-10 .
AMA Uçgun K. , Bayav A. , Altındal M. , Koçal H. Seasonal Variation of Nutrients and Nutrient Rations in Apricot Leaves. ZFD. 2019; 14(1): 1-10.
Vancouver Uçgun K. , Bayav A. , Altındal M. , Koçal H. Seasonal Variation of Nutrients and Nutrient Rations in Apricot Leaves. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 14(1): 1-10.
IEEE K. Uçgun , A. Bayav , M. Altındal ve H. Koçal , "Seasonal Variation of Nutrients and Nutrient Rations in Apricot Leaves", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 1-10, Eyl. 2019
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.5b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Seleksiyon ve Çiftleştirme Sistemlerinin Kalıtım Derecesi Tahminlerine Etkisi

Abdullah Nuri ÖZSOY, Mehmet Ali YILDIZ

Su Kısıtı Koşullarında Şeker Mısırının Verim ve Kalitesine Zeolit Uygulamalarının Bakiye Etkisi

Aynur ÖZBAHÇE, Erdal GÖNÜLAL

Türkiye’de Testereli Böcek (Oryzaephilus surinamensis L. Coleoptera, Silvanidae) Popülasyonlarında Endosimbiyont Bakterilerin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi

Erhan KOÇAK, Şevki ERTÜRK

Uşak İli Kediyünü Köyü Merasının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Farklı Biçim Zamanlarının Etkisi

Mevlüt TÜRK, Hasan KABAŞ

Ana Arı ve İşçi Arıların Haploid Yumurtalarından Üretilen Erkek Arılar İle Çiftleşen Bombus terrestris Ana Arılarının Koloni Gelişim Özellikleri

Ayhan GOSTERIT, İsmail Yaşhan BULUŞ

Studies on the influence of doses of the plant bio stimulator and solid organic substrate on improving soil fertility

Daniela TRIFAN, Marcel BULARDA, Emanuela LUNGU

Thiacloprid ve Spiromesifen’in Avcı Akar Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’ye Toksik Etkileri

Recep AY, Gülsüm KIVRAK

Burdur Rezene Üretim Alanlarında Tehditkâr Fungal Patojen: Cescosporidium punctum

Gülşen ERBERK, Alpay ONARAL, Hakan FİDAN, Özer ÇALIŞ

Manisa-Akselendi Ovasında Rüzgar Erozyonu Etkisi Altındaki Arazilerin Potansiyel Toprak Kaybı Değerleri ve Rüzgarla Aşınabilme Grupları (WEG) Dağılımı

Kezban ŞAHİN TAYSUN, Alaettin TAYSUN, Nejat ÖZDEN

Kayısı Yapraklarında Besin Elementi ve Besin Elementi Oranlarının Mevsimsel Değişimi

Kadir UÇGUN, Alamettin BAYAV, Mesut ALTINDAL, Hakkı KOÇAL