Manisa-Akselendi Ovasında Rüzgar Erozyonu Etkisi Altındaki Arazilerin Potansiyel Toprak Kaybı Değerleri ve Rüzgarla Aşınabilme Grupları (WEG) Dağılımı

Ege Bölgesi’nin Manisa ili Akselendi Ovasında Akdeniz iklimi koşullarında rüzgar erozyonu bakımından çok ilginç bir örnek oluşturan, yıllık yağışın 600 mm civarında olduğu arazilerde ortaya çıkan kumul aktiviteleri ile yine rüzgarların meydana getirdiği bazı aşınım ve birikim olayları yer almaktadır. Rüzgar erozyonu ve bunun sonucunda ortaya çıkan kumul hareketleri en fazla, Akhisar’ın Beyoba, Sazoba, Akselendi köyleri, Gölmarmara’nın Tiyenli, Değnekler ve Kayaaltı köyleri ile Saruhanlı’nın Kumkuyucak köyü civarında etkilidir. Bu çalışmada jeoistatistik yöntemler kullanılarak rüzgar erozyonuyla potansiyel toprak kaybı haritası ve rüzgarla aşınabilme grubu (WEG) haritası çıkarılmıştır. Rüzgar erozyonu bakımından değerlendirmek amacıyla, rüzgar sedimentlerinin biriktiği araziler, kumul alanları ve tarım alanlarından 0-2,5 cm ve 2,5-5 cm’den başlayarak farklı derinliklerden 204 noktadan toplam 834 örnek alınmıştır. Yapılan toprak analiz sonuçlarına göre yüzey örneklerinin yarısından fazlası WEG bakımından en tehlikeli gruba girmektedir. Toprak kaybı toleransı değerleri dikkate alındığında elde edilen toprak erodibilitesi (I faktörü) değerlerine göre kuru agregat analizi yapılan örneklerin %85,7’si rüzgar erozyonuna çok duyarlı olan topraklar durumundadır.

Distribution of Potential Soil Loss Values and Wind Erodibility Groups (WEG) of Areas under The Effect of Wind Erosion in Manisa-Akselendi Plain

Inland sand dune activities that set an interesting example regarding wind erosion under the conditions of the Mediterranean climate, appearing on lands where the annual rainfall is about 600 mm, and some erosion and accumulation, again caused by winds, take place on the Akselendi Plain, Manisa of the Aegean Region. Wind erosion and consequent sand dune movement affect mostly around the villages of Beyoba, Sazoba and Akselendi of Akhisar; the villages of Tiyenli, Değnekler and Kayaaltı of Gölmarmara and the village of Kumkuyucak of Saruhanlı. In the research area, maps of wind erodibility groups (WEG) and of potential soil loss by wind erosion have been prepared using geostatistical methods.In order to evaluate the wind erosion, 834 samples were taken from 204 points from different depths starting from 0-2,5 cm and 2,5-5 cm from places where wind sediment accumulated, sand dunes and agricultural area. According to the results of soil analyses, more than half of the surface samples are in the most dangerous group in terms of WEG. Considering the soil loss tolerance figures, 85,7% of the samples which have been analyzed for dry aggregates regarding the soil erodibility (factor I) values is very sensitive to wind erosion.

___

Ardel, A., 1962. Çeşme Yarımadası’nda coğrafi müşahedeler. İ.Üniv. Coğrafya Ens. Dergisi.12:68-7.

Black, C. A., 1965. Methods of soil analysis, part, 1-2, American Soc. of Agr. Inc., Publisher Madison, USA.

Bouyocous, G.J., 1962. Hydrometer method improved for making particle size analyses of soils, Soil Agr. Journal. 54:464-465.

Chepil, W.S., 1953. Factors that ınfluence clod structureand erodibility of soil by wind. I: Soil Texture. Soil Sci. 75:473-483.

Demiryürek, M., M. Okur ve A. Taysun, 2007. Karapınar rüzgar erozyonu sahasında rüzgarla hareket eden sediment miktarı ile yüksekliğinin yıl içerisindeki dağılımı ve toprak özellikleriyle kuru agregatlar arasındaki ilişki üzerine mevsimin etkisi, TAGEM Proje no. 2007/30, Topraksu Kay. Araş. Ens.Md., Konya.

Erinç S., 1955. Çeşme Ilıcalarının fosilleşmiş kumulları ve postglasiyal safhanın iklim ve pedojenez şartları. Türk Coğrafya Dergisi 13/14:165-166.

Gillette, D.A., J.R. Billiford and C.R. Forster, 1972., measurements of aerosol size distribution sand vertical fluxes of aerosols on lands object to wind erosion, J. Applied Meteor. 11:977-987.

Gillette, D.A., 1977. Fine particle emissions due to wind erosion, Transact ASAE. 20:890-897.

Hoşgören, M.Y., 1983. Akhisar Havzası, jeomorfolojik ve tatbiki jeomorfolojik etüt, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Yayın No.3088.

Jaenicke, R., 1979. Monitoringand critical review of the estimated source strength of mineral dustfrom the sahara. Ed: Christer Morales, Saharan Dust. Mobilization, Transport, Deposition, John Wiley&Sons, New York, 233-242.

Koçman, A., 2005. Çeşme’de (İzmir) Kıyı kumullarındaki güncel gelişmeler, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İTÜ Avrasya Yer Bil. Enst., 2-5 Haziran.Lambin, E.F., 1997. Modelling and monitoring land-cover change processes in tropical regions. Progress in Physical Geography: Earth and Environment. 21(3):375-393.

Lyles, J., 1975. Possible effects of wind erosion on soil productivity. J. Soil Wat. Cons. 36, 279-282.

Okur, M., A. Taysun, N. Özden, N. Şimşekli, K.Ş. Taysun,., A. Yücer, O. Okur ve Ç. Palta 2010. Karapınar rüzgar erozyonu koruma alanında WEG sınıfları, kuru agregatlar ve potansiyel toprak kayıplarının mevsimsel değişimi ile yıllara göre sediment hareketlerinin alansal dağılımı. Çölleşme İle Mücadele Semp., 17-18 Haziran 2010 Çorum, 497-507.

Öner, E., ve M. Mutluer, 1993. Akselendi Ovasında kumul oluşumu ve buna bağlı çevre sorunları, Ege Coğrafya Dergisi. 7:133-160.

Sclichting, E. und Blume, H.P.,1966. Bodenkundlishes praktikum, Verlag, Poul Verey, Hamburg und Berlin.

Skidmore, E.L., 1988. Wind erosion, Soil Erosion Research Methods. Ed: R.Lal, U.S.A, 203-227.

Taysun, A., İ. Abalı ve H. Uysal, 1998. Türkiye’de özellikle Gediz Havzasında rüzgar erozyonu tehlikesi, önemi ve alınacak önlemler, M. Şefik Yeşilsoy Int. Symosium on Arid Region Soils, 21-24 September, Menemen- İzmir.

Taysun, A., H. Uysal, M. Demiryürek, E. Tongarlak, C. Köse, ve G. Yönter, 2000. Türkiye’de rüzgar erozyonu problemi ile bu konunda yürütülen bazı çalışmalar ve alınması gereken önlemler, Karapınar Sempozyumu, 26-27 Ekim, Karapınar, Konya.

Taysun A., H. Uysal, K.Ş. Taysun, C. Köse ve M. Okur, 2010. Paralel ve kontur sürüm ile malçlama ve şeritsel tarımın su erozyonuyla toprak kayıpları üzerine etkileri. Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu 17-18 Haziran 2010 Çorum, 285-296.

Woodruff, N.P.,and F.E Siddoway., 1965. A wind erosion equation, Soil. Sci. Soc. Amer. Proc. 30: 602-608.

Zhou, Y., B. Guo, S. Wang, and H. Tao., 2015. An estimation method of soil wind erosion in Inner Mongolia of Chinabased on geographic information system and remote sensing. Journal of Arid Land. 7(3): 304–317.

___

Bibtex @konferans bildirisi { sduzfd493031, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, number = {1}, pages = {58 - 67}, title = {Manisa-Akselendi Ovasında Rüzgar Erozyonu Etkisi Altındaki Arazilerin Potansiyel Toprak Kaybı Değerleri ve Rüzgarla Aşınabilme Grupları (WEG) Dağılımı}, key = {cite}, author = {Şahin Taysun, Kezban and Taysun, Alaettin and Özden, Nejat} }
APA Şahin Taysun, K. , Taysun, A. & Özden, N. (2019). Manisa-Akselendi Ovasında Rüzgar Erozyonu Etkisi Altındaki Arazilerin Potansiyel Toprak Kaybı Değerleri ve Rüzgarla Aşınabilme Grupları (WEG) Dağılımı . Ziraat Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 58-67 .
MLA Şahin Taysun, K. , Taysun, A. , Özden, N. "Manisa-Akselendi Ovasında Rüzgar Erozyonu Etkisi Altındaki Arazilerin Potansiyel Toprak Kaybı Değerleri ve Rüzgarla Aşınabilme Grupları (WEG) Dağılımı" . Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 58-67 <
Chicago Şahin Taysun, K. , Taysun, A. , Özden, N. "Manisa-Akselendi Ovasında Rüzgar Erozyonu Etkisi Altındaki Arazilerin Potansiyel Toprak Kaybı Değerleri ve Rüzgarla Aşınabilme Grupları (WEG) Dağılımı". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 58-67
RIS TY - JOUR T1 - Manisa-Akselendi Ovasında Rüzgar Erozyonu Etkisi Altındaki Arazilerin Potansiyel Toprak Kaybı Değerleri ve Rüzgarla Aşınabilme Grupları (WEG) Dağılımı AU - Kezban Şahin Taysun , Alaettin Taysun , Nejat Özden Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 67 VL - 14 IS - 1 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Manisa-Akselendi Ovasında Rüzgar Erozyonu Etkisi Altındaki Arazilerin Potansiyel Toprak Kaybı Değerleri ve Rüzgarla Aşınabilme Grupları (WEG) Dağılımı %A Kezban Şahin Taysun , Alaettin Taysun , Nejat Özden %T Manisa-Akselendi Ovasında Rüzgar Erozyonu Etkisi Altındaki Arazilerin Potansiyel Toprak Kaybı Değerleri ve Rüzgarla Aşınabilme Grupları (WEG) Dağılımı %D 2019 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Şahin Taysun, Kezban , Taysun, Alaettin , Özden, Nejat . "Manisa-Akselendi Ovasında Rüzgar Erozyonu Etkisi Altındaki Arazilerin Potansiyel Toprak Kaybı Değerleri ve Rüzgarla Aşınabilme Grupları (WEG) Dağılımı". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Eylül 2019): 58-67 .
AMA Şahin Taysun K. , Taysun A. , Özden N. Manisa-Akselendi Ovasında Rüzgar Erozyonu Etkisi Altındaki Arazilerin Potansiyel Toprak Kaybı Değerleri ve Rüzgarla Aşınabilme Grupları (WEG) Dağılımı. ZFD. 2019; 14(1): 58-67.
Vancouver Şahin Taysun K. , Taysun A. , Özden N. Manisa-Akselendi Ovasında Rüzgar Erozyonu Etkisi Altındaki Arazilerin Potansiyel Toprak Kaybı Değerleri ve Rüzgarla Aşınabilme Grupları (WEG) Dağılımı. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 14(1): 58-67.
IEEE K. Şahin Taysun , A. Taysun ve N. Özden , "Manisa-Akselendi Ovasında Rüzgar Erozyonu Etkisi Altındaki Arazilerin Potansiyel Toprak Kaybı Değerleri ve Rüzgarla Aşınabilme Grupları (WEG) Dağılımı", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 58-67, Eyl. 2019
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.7b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Manisa-Akselendi Ovasında Rüzgar Erozyonu Etkisi Altındaki Arazilerin Potansiyel Toprak Kaybı Değerleri ve Rüzgarla Aşınabilme Grupları (WEG) Dağılımı

Kezban ŞAHİN TAYSUN, Alaettin TAYSUN, Nejat ÖZDEN

Bazı Elma ve Armut Çeşitlerinde Fitokimyasal Özelliklerin Belirlenmesi

Kerem MERTOĞLU, Yasemin EVRENOSOĞLU

Studies on the influence of doses of the plant bio stimulator and solid organic substrate on improving soil fertility

Daniela TRIFAN, Marcel BULARDA, Emanuela LUNGU

Seleksiyon ve Çiftleştirme Sistemlerinin Kalıtım Derecesi Tahminlerine Etkisi

Abdullah Nuri ÖZSOY, Mehmet Ali YILDIZ

Su Kısıtı Koşullarında Şeker Mısırının Verim ve Kalitesine Zeolit Uygulamalarının Bakiye Etkisi

Aynur ÖZBAHÇE, Erdal GÖNÜLAL

Acaricidal activity of Fusarium subglutinans 12A on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae

Asiye UZUN, Ozan DEMİRÖZER, Ş. Evrim ARICI

Comparative analysis of the influence of different doses of vegetal bio stimulator on agricultural productions

Daniela TRİFAN, Marcel BULARDA, Emanuela LUNGU, İonel-alin GHİORGHE

Türkiye’de Uygulanmakta Olan Hayvancılık Desteklemelerinin Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelere Etkisi: İzmir İli Örneği

Emre TORGUT, Serdar ANNAYEV, Berna TÜRKEKUL, Mürşide Çağla ÖRMECİ KART

Thiacloprid ve Spiromesifen’in Avcı Akar Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’ye Toksik Etkileri

Recep AY, Gülsüm KIVRAK

Uşak İli Kediyünü Köyü Merasının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Farklı Biçim Zamanlarının Etkisi

Mevlüt TÜRK, Hasan KABAŞ