Elma Fidan Üretiminde Makineli Aşılamanın Aşı Başarısı ve Fidan Performansı Üzerine Etkileri

Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde yürütülmüştür. Bitkisel materyal olarak MM111 anacı ve bu anaç üzerine “Golden Delicious”, “Redchief” ve “Scarlet Spur” elma çeşitleri kullanılmıştır. Bu çeşitlere ait kalemler MM111 anacı üzerine “Masa tipi” aşı makinası ve “İngiliz aşı” aşılama yöntemleriyle Şubat ayında iç mekânda aşılanmıştır. Her aşı metodu için 3 tekerrür ve her tekerrürde 30’ar fidan kullanılmıştır. Aşılanan fidanlar +4°C soğuk hava deposuna konulmuş ve Nisan ayı içerisinde araziye aktarılmıştır. Araştırmada fidanlarda aşı tutma oraları, fidan boyu, fidan çapı büyümenin durduğu Ekim ayına kadar aylık periyotlarla takip edilmiştir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında “İngiliz aşı” yöntemi “Masa tipi aşı” yöntemine göre aşı tutma oranı bakımından daha yüksek değere sahip olmuştur. Ancak Redchief ve Scarlet Spur çeşitlerinde aşı tutma oranı aşı makinasında daha yüksektir. Makine ile aşılamayı, elle yapılan “İngiliz aşı” yöntemiyle aşı başarısı, fidan eni ve fidan boyu açısından kıyasladığımızda özellikle fidan boyu açısından tercih edilebileceği söylenebilir.

Effects of Different Grafting Machines on The Grafting Success and Seedling Performance

This work was carried out in the Agricultural Faculty of Süleyman Demirel University in Isparta. As a plant material, MM111 rootstock and "Golden Delicious", "Redchief" and "Scarlet Spur" apples varieties were used on this rootstock. The scions belonging to these varieties were grafted on MM111 rootstocks internally in February by "Table-type" grafting machine and "Splice grafting" methods. For each grafting method, 3 replicates and 30 seedlings were used. The grafted seedlings were placed in a cold air store at + 4 ° C and transferred to the nursery in April. In this study, the success rate of grafting, nursery plant length and diameter were monitored monthly until October when the plant developing stopped. According to the results obtained, the "Splice grafting" method has a higher value in terms of grafting success rate than the "Table-type grafting" method.  However, in the Redchief and Scarlet Spur varieties, the grafting success rate is higher in "Table-type grafting machine". It can be said that when we compare the grafting with the machine in terms of the success of the grafting, nursery plant width and length by means of hand-made "Splice grafting" method,  it can be preferred especially in terms of nursery plant length.

___

Anonim 2007: http://www.tarimkutuphanesi.com Erişim Tarihi: 28.01.2015 Anonim2017: http://isparta.tarim.gov.tr/Belgeler/Faydalı%20Bilgiler Erişim Tarihi: 15/06/2017 Anonimus 2012: bahce.comu.edu.tr Erişim Tarihi: 15.08.2014 Anonimus 2013: http://elma-tr.blogspot.com.tr Erişim Tarihi: 12.08.2014 Özkan, Y., 1988. Napolyon ve Bing Kiraz Çeşitleriyle Kütahya Vişnesi Çeşidinin İç Mekan Aşısı ile Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar. Onduz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Samsun.

Celep C., Tokat Şartlarında Yaz Periyodunda Aşılı Ceviz Fidanı Yetiştiriciliği İçin En Uygun Aşı Yöntemi ve Aşılama Zamanın Belirlenmesi. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (2), 1-5 2005.

Kadan H.,Yarılgaç T., Van Ekolojik Şartlarında Elma ve Armutların Durgun T-Göz Aşısıyla Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 15(2): 167-176 2005.

Gübbük H., Güneş E., Adak N., Yasin D., "Farklı Aşılama Zamanlarının Keçiboynuzunda Aşı Tutma Ve Sürme Oranları Üzerine Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.73-76, 2012 Küden, A., N. Kaşka., 1992. Research on DifferentBuddingMethods in Propagation of Temperate-ZoneFruitNurseryPlantsGrown in SubtropicalAreas. Doğa TU. Tar. ve Or. Dergisi. 15 (1): s.759 – 764

Polat,M., Yıldırım,A.N., Kankaya,A.,Yıldırım,F.A., Çelik,M., 2007. Aşı Parsellerinde Köklendirilmiş MM 106 Anacı Üzerine Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinin Fidan Gelişim Performansları. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt.1, ss.422-425, Erzurum

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd363072, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {13}, number = {2}, pages = {46 - 51}, title = {Elma Fidan Üretiminde Makineli Aşılamanın Aşı Başarısı ve Fidan Performansı Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Zeybek, Ümithan and Polat, Mehmet} }
APA Zeybek, Ü. & Polat, M. (2018). Elma Fidan Üretiminde Makineli Aşılamanın Aşı Başarısı ve Fidan Performansı Üzerine Etkileri . Ziraat Fakültesi Dergisi , 13 (2) , 46-51 .
MLA Zeybek, Ü. , Polat, M. "Elma Fidan Üretiminde Makineli Aşılamanın Aşı Başarısı ve Fidan Performansı Üzerine Etkileri" . Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2018 ): 46-51 <
Chicago Zeybek, Ü. , Polat, M. "Elma Fidan Üretiminde Makineli Aşılamanın Aşı Başarısı ve Fidan Performansı Üzerine Etkileri". Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2018 ): 46-51
RIS TY - JOUR T1 - Elma Fidan Üretiminde Makineli Aşılamanın Aşı Başarısı ve Fidan Performansı Üzerine Etkileri AU - Ümithan Zeybek , Mehmet Polat Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 51 VL - 13 IS - 2 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Elma Fidan Üretiminde Makineli Aşılamanın Aşı Başarısı ve Fidan Performansı Üzerine Etkileri %A Ümithan Zeybek , Mehmet Polat %T Elma Fidan Üretiminde Makineli Aşılamanın Aşı Başarısı ve Fidan Performansı Üzerine Etkileri %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Zeybek, Ümithan , Polat, Mehmet . "Elma Fidan Üretiminde Makineli Aşılamanın Aşı Başarısı ve Fidan Performansı Üzerine Etkileri". Ziraat Fakültesi Dergisi 13 / 2 (Aralık 2018): 46-51 .
AMA Zeybek Ü. , Polat M. Elma Fidan Üretiminde Makineli Aşılamanın Aşı Başarısı ve Fidan Performansı Üzerine Etkileri. ZFD. 2018; 13(2): 46-51.
Vancouver Zeybek Ü. , Polat M. Elma Fidan Üretiminde Makineli Aşılamanın Aşı Başarısı ve Fidan Performansı Üzerine Etkileri. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 13(2): 46-51.
IEEE Ü. Zeybek ve M. Polat , "Elma Fidan Üretiminde Makineli Aşılamanın Aşı Başarısı ve Fidan Performansı Üzerine Etkileri", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 13, sayı. 2, ss. 46-51, Ara. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.8b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Klon Parsellerinden Seçilen Bazı Yonca (Medicago Sativa L.) Genotiplerinin Ot Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi

Mevlüt TÜRK, Selman YAĞLIKARA, Sebahattin ALBAYRAK

Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Zigotik Embriyoları İçeren Tohum Taslaklarının Kültürü ile Melez Islah Hatlarının Geliştirilmesi

Hüseyin UYSAL, Emine ASLAN, Özge ERDEN

Farklı Termal Suların Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.)’de Çimlenme ve Bazı Fide Gelişim Özelliklerine Etkileri

Ebru ABACI, Muharrem KAYA

Elma Fidan Üretiminde Makineli Aşılamanın Aşı Başarısı ve Fidan Performansı Üzerine Etkileri

Ümithan ZEYBEK, Mehmet POLAT

Gaziantep İli Antepfıstığı Bahçeleri Topraklarının Bor Durumunun Belirlenmesi

Kerim Mesut ÇİMRİN, Mehmet YALÇIN, Tugba BOZGEYİK

Hydrangea macrophylla Thunb. Türüne Ait Bazı Çeşit ve Genotiplerinin Polen Performanslarının Belirlenmesi

Fatma YILDIRIM, Aslıhan ADIGÜZEL, Soner KAZAZ

Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Entegre Edilen Çok Kriterli Karar Destek Analiz Yaklaşımı Kullanılarak Arazi Uygunluk Sınıflarının Belirlenmesi

Mert DEDEOĞLU, Orhan DENGİZ

Şeker Pancarı Yaprak Spektral Yansımalarında Meydana Gelen Değişimin Topraklardaki Farklı Seviyede Ağır Metal İçeriklerine Bağlılığının Belirlenmesi

Mert DEDEOĞLU, Levent BAŞAYİĞİT

Konya Kadınhanı Beykavağı Mahallesi Sulama Kooperatifinde Suyun Sürdürebilir Yönetilmesi ve Üreticilere Etkisi

Mustafa TAŞPINAR, Ahmet ERTEK

Farklı Kapak Malzemelerinin Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.)’in Çim Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mevlüt TÜRK, Mehmet ALAGÖZ