Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Zigotik Embriyoları İçeren Tohum Taslaklarının Kültürü ile Melez Islah Hatlarının Geliştirilmesi

Bu araştırmada Aspir (Carthamus tinctorius L.) bitkisinde melezlemeden sonraki 12. günde zigotik embriyoları içeren tohum taslaklarının kültürü ile Aspirde ıslah sürecinin kısaltılması hedeflenmiştir. Araştırmada Dinçer, Remzibey-05 ve Balcı Aspir çeşitleri kullanılmış olup, yarı diallel melezleme yöntemine göre melezleme yapılmıştır. Melezlemede genel başarı oranı %48,55 oranında gerçekleşmiş olup, araştırma süresince toplam 150 tabladan 584 adet tohum taslağı kültüre alınmıştır. Sonuç olarak kültüre alınan embriyolarda meydana gelen rejenerasyon bakımından en yüksek başarı oranı M5519 besi ortamından elde edilirken (%15,82), bunu MSD4 (%13,43), ve LS2,5 besi ortamları (%6,21) takip etmiştir.

Development of Hybrid Breeding Lines by Immature Seeds Culture Containing Zygotic Embryos of Safflower (Carthamus tinctorius L.) Plant

In this study, the shortening of the breeding period was targeted in safflower (Carthamus tinctorius L.) by zygotic immature seeds culture on the 12th day after hybridization. Dinçer 5-118, Remzibey-05 and Balcı varieties were used in this study and the hybridizations were done according to half-diallel hybridization method. The general success rate was 48.55% in hybridization and 584 numbers zygotic immature seeds were cultured from 150 receptacle during the study. As a result, the highest success rate of regeneration in cultured embryos was obtained from M5519 medium (15.82%) followed by MSD4 (13.43%) and LS2.5 mediums (6.21%). As a result, hybrid seed production can be achieved by using the embryo or zygotic immature seeds culture technique in the safflower and the breeding process can be shortened. Based on these results, the nutrienth media, used for embryo culture, should not be including hormones such as BAP and 2.4-D. If the growth regulators are added after seed germination and the plant is obtained, will be increase success rate.

___

Culpan, E. ve Arslan, B. 2017. Aspir Bitkisinde (Carthamus tinctorius L.) Islah Çalışmaları. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development September 21-24, 2017 Isparta / TURKEY https://www.researchgate.net/profile/Emrullah_Culpan/publication/320449850_Breeding_Studies_on_Safflower_Carthamus_tinctorius_L/links/59e5f92ea6fdcc1b1d97022f/Breeding-Studies-on-Safflower-Carthamus-tinctorius-L.pdf

Dajue L. and H. H. Mündel 1996. Safflower, promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops. 7. Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Gatersleben/International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy (ISBN92-9043-297-7). 85 pp. https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/_migrated/uploads/tx_news/Safflower__Carthamus_tinctorius_L._498.pdf

FAO 2008. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC . Erişim Tarihi: 07.04.2018.

Golkar, P. 2014. Breeding improvements in safflower (Carthamus tinctorius L.): A review. Australian Journal of Crop Science, 8(7):1079-1085. http://www.cropj.com/golkar_8_7_2014_1079_1085.pdf

Kayaçetin, F., Katar, D. ve Arslan, Y. 2012. Aspir (Carthamus tinctorius L.)’in Döllenme Biyolojisi ve Çiçek Yapısı. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 21 (2): 75-80. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/118431

Malik, S.I., Rashid, H., Yasmin, T. and Minhas, N.M. 2003. Effect of 2,4- dichlorophenoxyacetic Acid on Callus Induction from Mature Wheat (Triticum aestivum L.) Seeds. International Journal of Agriculture & Biology. 1560–8530/06–1–156–159. https://www.researchgate.net/publication/242453014_Effect_of_24-dichlorophenoxyacetic_Acid_on_Callus_Induction_from_Mature_Wheat_Triticum_aestivum_L_Seeds

Öztürk Ö., Akınerdem, F., Bayraktar, N. ve Ada, R. 2007. Konya koşullarında bazı aspir çeşitlerinin verim, verim unsurları ve yağ oranlarının incelenmesi. I. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 191-202, 28-31 Mayıs, Samsun.

Singh, R.J. 2007. Genetic resources, chromosome engineering and crop improvement. CRC Press Inc. Boca Raton, Florida, USA.Uysal, N., Baydar, H. ve Erbaş S. 2006. Isparta Populasyonundan Geliştirilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1(1):52-63. edergi.sdu.edu.tr/index.php/zfd/article/download/204/103

Zheng, M.Y. and Konzak, C.F. 1999. Effect of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid on callus induction and plant regeneration in anther culture of wheat (Triticum aestivum L.). Plant Cell Reports, November 1999, Volume 19, Issue 1, pp 69–73. https://link.springer.com/article/10.1007/s002990050712

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd447347, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {13}, number = {2}, pages = {79 - 87}, title = {Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Zigotik Embriyoları İçeren Tohum Taslaklarının Kültürü ile Melez Islah Hatlarının Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Uysal, Hüseyin and Aslan, Emine and Erden, Özge} }
APA Uysal, H. , Aslan, E. & Erden, Ö. (2018). Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Zigotik Embriyoları İçeren Tohum Taslaklarının Kültürü ile Melez Islah Hatlarının Geliştirilmesi . Ziraat Fakültesi Dergisi , 13 (2) , 79-87 .
MLA Uysal, H. , Aslan, E. , Erden, Ö. "Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Zigotik Embriyoları İçeren Tohum Taslaklarının Kültürü ile Melez Islah Hatlarının Geliştirilmesi" . Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2018 ): 79-87 <
Chicago Uysal, H. , Aslan, E. , Erden, Ö. "Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Zigotik Embriyoları İçeren Tohum Taslaklarının Kültürü ile Melez Islah Hatlarının Geliştirilmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2018 ): 79-87
RIS TY - JOUR T1 - Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Zigotik Embriyoları İçeren Tohum Taslaklarının Kültürü ile Melez Islah Hatlarının Geliştirilmesi AU - Hüseyin Uysal , Emine Aslan , Özge Erden Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 87 VL - 13 IS - 2 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Zigotik Embriyoları İçeren Tohum Taslaklarının Kültürü ile Melez Islah Hatlarının Geliştirilmesi %A Hüseyin Uysal , Emine Aslan , Özge Erden %T Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Zigotik Embriyoları İçeren Tohum Taslaklarının Kültürü ile Melez Islah Hatlarının Geliştirilmesi %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Uysal, Hüseyin , Aslan, Emine , Erden, Özge . "Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Zigotik Embriyoları İçeren Tohum Taslaklarının Kültürü ile Melez Islah Hatlarının Geliştirilmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 13 / 2 (Aralık 2018): 79-87 .
AMA Uysal H. , Aslan E. , Erden Ö. Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Zigotik Embriyoları İçeren Tohum Taslaklarının Kültürü ile Melez Islah Hatlarının Geliştirilmesi. ZFD. 2018; 13(2): 79-87.
Vancouver Uysal H. , Aslan E. , Erden Ö. Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Zigotik Embriyoları İçeren Tohum Taslaklarının Kültürü ile Melez Islah Hatlarının Geliştirilmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 13(2): 79-87.
IEEE H. Uysal , E. Aslan ve Ö. Erden , "Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Zigotik Embriyoları İçeren Tohum Taslaklarının Kültürü ile Melez Islah Hatlarının Geliştirilmesi", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 13, sayı. 2, ss. 79-87, Ara. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.5b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Şeker Pancarı Yaprak Spektral Yansımalarında Meydana Gelen Değişimin Topraklardaki Farklı Seviyede Ağır Metal İçeriklerine Bağlılığının Belirlenmesi

Mert DEDEOĞLU, Levent BAŞAYİĞİT

Hydrangea macrophylla Thunb. Türüne Ait Bazı Çeşit ve Genotiplerinin Polen Performanslarının Belirlenmesi

Fatma YILDIRIM, Aslıhan ADIGÜZEL, Soner KAZAZ

Elma Fidan Üretiminde Makineli Aşılamanın Aşı Başarısı ve Fidan Performansı Üzerine Etkileri

Ümithan ZEYBEK, Mehmet POLAT

Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Zigotik Embriyoları İçeren Tohum Taslaklarının Kültürü ile Melez Islah Hatlarının Geliştirilmesi

Hüseyin UYSAL, Emine ASLAN, Özge ERDEN

Gaziantep İli Antepfıstığı Bahçeleri Topraklarının Bor Durumunun Belirlenmesi

Kerim Mesut ÇİMRİN, Mehmet YALÇIN, Tugba BOZGEYİK

Konya Kadınhanı Beykavağı Mahallesi Sulama Kooperatifinde Suyun Sürdürebilir Yönetilmesi ve Üreticilere Etkisi

Mustafa TAŞPINAR, Ahmet ERTEK

Farklı Kapak Malzemelerinin Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.)’in Çim Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mevlüt TÜRK, Mehmet ALAGÖZ

Klon Parsellerinden Seçilen Bazı Yonca (Medicago Sativa L.) Genotiplerinin Ot Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi

Mevlüt TÜRK, Selman YAĞLIKARA, Sebahattin ALBAYRAK

Farklı Termal Suların Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.)’de Çimlenme ve Bazı Fide Gelişim Özelliklerine Etkileri

Ebru ABACI, Muharrem KAYA

Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Entegre Edilen Çok Kriterli Karar Destek Analiz Yaklaşımı Kullanılarak Arazi Uygunluk Sınıflarının Belirlenmesi

Mert DEDEOĞLU, Orhan DENGİZ